ÚVOD DO GEOMETRICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV (GPS)

ÚVOD DO GEOMETRICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKOV (GPS)

ISO GPS je najdôležitejší štandardizačný systém v oblasti technickej komunikácie. Všetky štandardy zaoberajúce sa požiadavkami na geometriu komponentov (obrobkov) sú toho súčasťou. Geometrická špecifikácia výrobkov (anglicky Geometric Product Specification) je základom komunikácie medzi dizajnom, výrobou a zabezpečením kvality.