GL 300.08 Vyrezaný model: lamelová spojka

GL 300.08 Vyrezaný model: lamelová spojka

  • princíp činnosti a konštrukcia viackotúčovej spojky

1 odrezaný model
1 popis
1 pohľad v reze

  • ukážka zložitých strojných prvkov a ukážka ich princípu činnosti

Pomocou výrezových modelov je možné názorne demonštrovať princípy fungovania zložitých strojných prvkov, ako sú lamelová spojka, rôzne prevodovky alebo stojanové ložisko. Výrezové modely GL 300.01GL 300.12 tvoria zmysluplný doplnok k montážnym súpravám, modelom a súpravám modelov pre disciplínu strojárskeho kreslenia.

Aby bolo možné použiť výrezové modely v inžinierskom vyučovaní, každý model je dodávaný s normovým a praktickým výkresom a technickým popisom. Problémy strojárskeho kreslenia, spojovacích prvkov a častí strojov alebo výrobnej a skúšobnej technológie je možné študovať jasným a praktickým spôsobom pomocou výrezových modelov.

Strihané modely predstavujú originálne komponenty, v ktorých sú aktívne časti jasne viditeľné pre užívateľa pri plnej zachovaní ich mechanickej funkčnosti. Každý z odrezaných modelov je bezpečne namontovaný na základnej doske, ktorá má tiež držadlá, ktoré umožňujú ich prenášanie. Sú poháňané ručne.

Objednávacie číslo: 030.30008

Špecifikácia
  1. ručne ovládaný cutway model demonštrujúci funkciu viackotúčovej spojky
  2. priemyselný originálny komponent, plne funkčný výrezový model
  3. pevná kovová základná doska, madlá
Technické dáta

Viackotúčová spojka

  • max. trecia sila: 0,5N/mm 2
  • napätie: 24V
  • výkon: 37W
  • povolená rýchlosť: 4000min -1
  • povolený krútiaci moment: 20 Nm

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 350x300x200 mm
Hmotnosť: cca. 6 kg

Objednávacie číslo: 030.30008

Vedomosti
Návrh laboratória
Technický výkres II návrh laboratória Pdf
dojmy
Podrobnosti
GL 300,08

Objednávacie číslo: 030.30008