Vyberte stranu

ANAERÓBNE PROCESY

ANAERÓBNE PROCESY

Na rozdiel od aeróbnych procesov anaeróbna degradácia organických látok prebieha v neprítomnosti kyslíka. Anaeróbne mikroorganizmy využívajú organické látky ako zdroj výživy, a tým ich degradujú. Vzniká tak bioplyn, ktorý pozostáva najmä z metánu (60 %) a oxidu uhličitého (35 %).