Vyberte stranu

FOTOCHEMICKÁ AKTIVÁCIA

FOTOCHEMICKÁ AKTIVÁCIA

Pri fotochemickej aktivácii sa aktivačná energia na umožnenie alebo urýchlenie reakcie dodáva vo forme elektromagnetického žiarenia. Keď atómy alebo molekuly absorbujú toto žiarenie, dosiahnu vyššiu energetickú hladinu a aktivujú sa.