Vyberte stranu

KATALYTICKÁ AKTIVÁCIA

KATALYTICKÁ AKTIVÁCIA

Mnohé reakcie sú príliš pomalé pre technické aplikácie pri teplote okolia, pretože potrebná aktivačná energia je veľmi vysoká. Katalyzátory znižujú potrebnú aktivačnú energiu a urýchľujú chemickú reakciu. Niektoré reakcie by teda neboli možné bez katalyzátora znižujúceho energiu potrebnú na výrobu.