Vyberte stranu

METÓDY SEPARÁCIE: FILTRÁCIA

METÓDY SEPARÁCIE: FILTRÁCIA

Pri filtrácii sa pevné častice oddeľujú filtračným médiom z pretekajúcej suspenzie. Suspenzie obsahujú nerozpustné pevné látky rozptýlené v kvapaline. Použiteľnými filtračnými médiami sú sitá, tkaniny, papiere alebo sypké látky.