Vyberte stranu

METÓDY SEPARÁCIE: KLASIFIKOVANIE A TRIEDENIE

METÓDY SEPARÁCIE: KLASIFIKOVANIE A TRIEDENIE

Klasifikovanie je mechanická separačná metóda pre tuhé zlúčeniny. Pre proces separácie využíva buď geometrické vlastnosti (veľkosť) alebo rýchlosti usadzovania jednotlivých častíc.
Triedenie je mechanický separačný proces, pri ktorom sa tuhá zlúčenina obsahujúca rôzne materiálové charakteristiky rozdelí na frakcie s rovnakými materiálovými charakteristikami.