Vyberte stranu

METÓDY SEPARÁCIE: SEPARÁCIA ODSTREDIVOU SILOU

METÓDY SEPARÁCIE: SEPARÁCIA ODSTREDIVOU SILOU

Okrem gravitácie možno ako hnaciu silu procesov separácie fáz použiť aj odstredivú silu. Odstredivá sila môže byť generovaná buď vedením prúdu tekutiny, alebo rotujúcimi nádobami (centrifúgy).