CE 115 Základy sedimentácie

CE 115 Základy sedimentácie

 • stanovenie a porovnanie rýchlostí usadzovania tuhých látok v suspenziách v závislosti od hustoty a koncentrácie pevnej látky a hustoty a viskozity kvapaliny
 • vplyv koagulantov na rýchlosť usadzovania

1 experimentálna jednotka
3 odmerky
1 stopky
1 pyknometer
1 sada inštruktážneho materiálu

 • separácia suspenzií sedimentáciou

Sedimentácia sa často používa na čistenie suspenzií. V tomto procese sa pevné častice pohybujú smerom nadol v kvapaline v dôsledku ich hustoty.

Pomocou CE 115 je možné skúmať a porovnávať sedimentačné procesy v rôznych suspenziách. Na tento účel je k dispozícii päť priehľadných valcových nádrží. Suspenzie sa pripravia v odmerkách, nalejú sa do odnímateľných nádrží a miešajú sa trepaním. Nádrže sa potom namontujú vertikálne na experimentálnu jednotku. Na uľahčenie pozorovania procesu sedimentácie sú nádrže podsvietené.

Objednávacie číslo: 083.11500

Špecifikácia
 1. experimenty v základoch sedimentácie
 2. 5 priehľadných nádrží so stupnicou na porovnanie rýchlostí usadzovania pevných látok v rôznych suspenziách
 3. odnímateľné nádrže na plnenie, miešanie a čistenie
 4. nádrže podsvietené fluorescenčnými trubicami na uľahčenie pozorovania
 5. 3 odmerky na prípravu suspenzií
 6. pyknometer na určenie hustoty kvapalín a pevných látok
 7. stopky na zaznamenávanie času sedimentácie
 8. odporúčané príslušenstvo: vyváženie, koagulant
Technické dáta

Nádrže

 • dĺžka: 1000 mm
 • vnútorný priemer: 42 mm
 • delenie stupnice: 1mm
 • materiál: PMMA

Žiarivky

 • výkon: 6x 18W

Odmerky

 • objem: 2000ml
 • delenie stupnice: 50ml

Stopky

 • rozlíšenie: 1/100 s


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 750x460x1160 mm
Hmotnosť: cca. 53 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

Koagulant (odporúčanie)

Objednávacie číslo: 083.11500

Vedomosti
Základné znalosti
Flotácia a sedimentácia Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória strojárskeho procesu Pdf
CE 115

Objednávacie číslo: 083.11500