Vyberte stranu

DESTILOVANIE / REKTIFIKÁCIA

DESTILOVANIE / REKTIFIKÁCIA

Destilácia je jednotková operácia, ktorú možno použiť na frakcionáciu kvapalných zmesí. Využíva rôznu prchavosť zložiek zmesi, ktorá sa má oddeliť.
Rektifikácia je aplikácia destilácie a jej použitie zahŕňa frakcionáciu ropy. V praxi sa tento viacstupňový destilačný proces uskutočňuje formou protiprúdovej destilácie (rektifikácie) v kolóne.