Vyberte stranu

KRYŠTALIZÁCIA A MEMBRÁNOVÁ SEPARÁCIA

KRYŠTALIZÁCIA A MEMBRÁNOVÁ SEPARÁCIA

Kryštalizácia je jednotková operácia v tepelnom procesnom inžinierstve a používa sa hlavne na separáciu a čistenie, ale aj na tvarovanie látok.
V porovnaní s filtráciou, membránové separačné procesy odstraňujú z vody oveľa menšie látky, ako sú vírusy a rozpustené ióny. Hnacou silou separačného procesu sú rozdiely v koncentrácii alebo tlaku medzi dvoma stranami membrány.