TRANSFER HMOTY

TRANSFER HMOTY

Prenos hmoty je jedným z mnohých základných procesov. Sú to napríklad procesy sušenia, absorpcie a adsorpcie. Prenos hmoty je opísaný jednotlivými procesmi prenosu hmoty podobne ako pri prenose tepla.