Vyberte stranu

ET 171 Elektrické pripojenie kompresorov chladiva

ET 171 Elektrické pripojenie kompresorov chladiva

 • správne elektrické pripojenie kompresora chladiva
 • použitie skutočného kompresora chladiva
 • návrh a skúmanie bezpečnostného reťazca
 • čítať, porozumieť, zapájať a testovať schémy elektrického obvodu pre kompresory chladiva
 • návrh a prevádzka elektrických komponentov chladiacich kompresorov
  • štartovací kondenzátor
  • štartovacie relé
  • ochrana proti prehriatiu
  • automatická poistka
  • tlakový spínač
  • termostat
 • návrh a testovanie bezpečnostnej reťaze
 • reprezentačné metódy v elektrotechnike
  • symbolov
  • obvodové schémy
 • bezpečnostné aspekty pri manipulácii so sieťovým napätím

1 experimentálna jednotka
1 multimeter
1 sada laboratórnych káblov
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Zapojenie elektrických komponentov pre štart a prevádzku chladiacich kompresorov je typickou úlohou v oblasti chladenia. Dôležitú úlohu zohrávajú aj bezpečnostné aspekty. Pomocou ET 171 je možné tieto znalosti a zručnosti získať. Všetky komponenty sú prevádzkované a testované so sieťovým napätím, aby poskytovali vysoký význam pre prax.

Elektrické komponenty pre spustenie a prevádzku kompresora chladiva sú usporiadané jasne viditeľné. Elektrické prepojenie jednotlivých komponentov sa vykonáva pomocou káblov cez laboratórne konektory. Komponenty sú napr. kondenzátor a štartovacie relé potrebné na spustenie motora. Schéma zapojenia na prednom paneli umožňuje jednoduché priradenie jednotlivých komponentov.

Chladiaci okruh s kompresorom a prijímačom umožňuje kontrolu tlakových spínačov na sacej a výtlačnej strane kompresora. Tlak sa nastaví cez ventily a spustí sa tlakový spínač. Dva manometre umožňujú sledovanie tlakovej krivky. Ak sa jeden z tlakových spínačov vypne, prívod prúdu do kompresora sa preruší. Vykonáva sa aj zapojenie a kontrola ostatných typických komponentov bezpečnostného reťazca, napr. ističa a automatickej poistky.

Špecifikácia
 1. experimentálna jednotka z praktickej série GUNT pre školenie mechatronických inžinierov pre chladiareň
 2. správne elektrické pripojenie kompresora chladiva
 3. chladiaci okruh s kompresorom, prijímačom, 2 ventilmi a 2 manometrami na skúmanie tlakových spínačov na výtlačnej a sacej strane
 4. elektrické komponenty na spustenie a prevádzku kompresora namontované jasne viditeľné
 5. laboratórne konektory a káble na pripojenie elektrických komponentov
 6. prevádzka termostatu
 7. schéma zapojenia na prednom paneli pre jednoduchú identifikáciu komponentov
 8. chladivo R513A, GWP : 631
Technické dáta

Kompresor chladiva

 • spotreba energie: cca. 193 W pri 5/55 °C
 • chladiaci výkon: 374W pri 5/55°C

Prijímač: 0,8L

Meracie rozsahy manometra

 • výtlačná strana: -1…24bar
 • sacia strana: -1…9bar

Rozsah ovládania tlakového spínača

 • výtlačná strana: 8…32 bar
 • sacia strana: -0,9…7bar

Termostat: -5…35°C

Elektrické komponenty pre kompresor

 • štartovací kondenzátor
 • štartovacie relé
 • ochrana proti prehriatiu (bimetalická)
 • automatická poistka

Chladivo

 • R513A
 • GWP : 631
 • objem náplne: 300 g
 • CO 2 -ekvivalent: 0,2t


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 920x410x660 mm
Hmotnosť: cca. 45 kg

Vedomosti
Návrh laboratória
Návrh laboratória chladenia a klimatizácie Pdf
Príslušenstvo
ET 171