Vyberte stranu

ET 630 Dvojdielny klimatizačný systém

ET 630 Dvojdielny klimatizačný systém

 • moderná klimatizačná jednotka s funkciou tepelného čerpadla: chladenie a kúrenie
 • šesť rôznych prevádzkových režimov
 • návrh a prevádzka klimatizácie s deleným systémom
 • 6 prevádzkových režimov
  • chladenie
  • odvlhčovanie (mierne chladenie)
  • kúrenie
  • vetranie (iba ventilátor vnútornej jednotky)
  • automatický (prevádzkový režim vhodný pre izbovú teplotu)
  • test funkcie chladenia
 • 3 doplnkové funkcie
  • „spánok“ (vypnutie po niekoľkých hodinách)
  • „hojdačka“ (poloha lamely výstupu vzduchu)
  • časovač na zapnutie a vypnutie
 • funkcie diaľkového ovládania

1 tréner
1 diaľkový ovládač
1 manuál

Klimatizácie s deleným systémom sa používajú na chladenie, odvlhčovanie a tiež vykurovanie miestností. Pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky.

Vo vnútornej jednotke sa nachádza výmenník tepla s ventilátorom pracujúcim ako výparník v chladiacom okruhu počas prevádzky chladenia. Počas prevádzky vykurovania funguje ako kondenzátor. Vonkajšia jednotka obsahuje kompresor, ďalší výmenník tepla, expanzný prvok (napr. kapilára) a prvok umožňujúci prechod z chladiacej na vykurovaciu prevádzku. V chladiacej prevádzke odoberá chladivo vo výmenníku tepla vnútornej jednotky teplo zo vzduchu v miestnosti. Vo vonkajšej jednotke sa teplo vo výmenníku tepla odvádza do okolitého vzduchu kondenzáciou chladiva. Počas prevádzky vykurovania je prenos tepla obrátený.

ET 630 obsahuje deliacu stenu, na ktorej predný a zadný panel je namontovaná moderná delená systémová klimatizácia. Pre lepšiu demonštráciu jeho činnosti sú k dispozícii ďalšie dva ukazovatele tlaku pre chladivo. Prevádzkový režim, stupeň ventilátora vnútornej jednotky (prevádzka ventilátora) a požadovaná izbová teplota sa vyberajú pomocou diaľkového ovládača. Počas automatickej prevádzky sa zaznamenáva aktuálna izbová teplota a automaticky sa volí prevádzkový režim na dosiahnutie špecifikovanej izbovej teploty.

Okrem toho sa na diaľkovom ovládači nastavujú nasledujúce funkcie: časovač pre pravidelné zapínanie a vypínanie, zostávajúci čas prevádzky v hodinách (režim spánku; vhodné pre energeticky úspornú prevádzku) a horizontálna poloha lamely na výstupe vzduchu distribúcia (hojdací režim; pevná alebo pohyblivá).

Špecifikácia
 1. trenažér z praktického radu GUNT pre školenie mechatronických inžinierov pre chladiareň
 2. návrh a prevádzka komerčnej klimatizácie s deleným systémom
 3. znázornenie princípu delenia pomocou deliacej steny
 4. 6 rôznych prevádzkových režimov: kúrenie, chladenie, odvlhčovanie, vetranie, automatika, test
 5. 3 dodatočné funkcie konfigurovateľné pomocou diaľkového ovládača: spánok, hojdanie, časovač
 6. 2 manometre chladiva ukazujú nízky a vysoký tlak kompresora
 7. chladivo R32, GWP : 675
 8. diaľkové ovládanie na batérie
Technické dáta

Klimatizácia s deleným systémom

 • spotreba energie: cca. 1,2 kW pri 24/35 °C
 • chladiaci výkon: cca. 3,5 kW pri 24/35 °C
 • max. objemový prietok vzduchu (vnútorná jednotka): cca. 420 m3 /h
 • odvlhčovanie (vnútorná jednotka): cca. 0,8 l/h
 • časovač: 24h

Chladivo

 • R32
 • GWP : 675
 • objem náplne: 700 g
 • CO 2 -ekvivalent: 0,5t


Meracie rozsahy
 • tlak: 2x -1…40 bar

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1000x1000x1500 mm
Hmotnosť: cca. 80 kg

Vedomosti
Základné znalosti
Klimatizácia, nastavenie Pdf
ET 630