Vyberte stranu

ET 499.13 Vyrezaný model: oddeľovač oleja

ET 499.13 Vyrezaný model: oddeľovač oleja

  • výrezový model odlučovača oleja
  • usporiadanie a funkcia odlučovača oleja

1 odrezaný model
1 popis

Modely s výrezom ilustrujú komerčné komponenty používané v oblasti chladiacej techniky, ako sú kompresory, ventily, sušičky a separátory kvapalín.

Umiestnenie strihov umožňuje jasne vidieť detaily dizajnu. Súčasťou je krátky popis.

Väčšie modely s výrezom sú namontované na základnej doske. Dve rukoväte uľahčujú prepravu.

Špecifikácia
  1. výrezový model odlučovača oleja
  2. funkčnosť pohyblivých častí zachovaná
Technické dáta

Chladiaci výkon

  • 3,5 kW (pri teplote odparovania -40 °C)
  • 5,3 kW (pri teplote odparovania 5 °C)

Max. prietok: 2,55 m 3 /h