Vyberte stranu

ET 499.18 Vyrezaný model: termostatický expanzný ventil

ET 499.18 Vyrezaný model: termostatický expanzný ventil

  • odrezaný model termostatického expanzného ventilu
  • usporiadanie a funkcia termostatického expanzného ventilu

1 odrezaný model
1 popis

Modely s výrezom ilustrujú komerčné komponenty používané v oblasti chladiacej techniky, ako sú kompresory, ventily, sušičky a separátory kvapalín.

Umiestnenie strihov umožňuje jasne vidieť detaily dizajnu. Súčasťou je krátky popis.

Väčšie modely s výrezom sú namontované na základnej doske. Dve rukoväte uľahčujú prepravu.

Špecifikácia
  1. odrezaný model termostatického expanzného ventilu
  2. funkčnosť pohyblivých častí zachovaná
Technické dáta

Spojenia

  • prívod: 5/8“ UNF
  • vývod: 3/4“ UNF
  • dĺžka kapiláry: 1,5m
  • snímač: Ø 12 mm
  • dĺžka snímača: 68 mm alebo 80 mm

max. prevádzkový pretlak: 31bar
Teplotný rozsah: -45…20°C
bez obmedzenia tlaku vyparovania