Vyberte stranu

ET 422 Ovládanie výkonu a simulácia poruchy v chladiacich systémoch

ET 422 Ovládanie výkonu a simulácia poruchy v chladiacich systémoch

 • prakticky orientovaný model komerčného chladiaceho systému
 • chladiacej a mraziacej komory na preskúmanie rôznych metód riadenia kapacity
 • simulácia dvanástich porúch
 • dva spôsoby rozmrazovania pre mraziacu komoru
 • oboznámenie sa s kľúčovými zariadeniami na zmenu chladiaceho výkonu
  • termostat
  • regulátor kapacity
  • spúšťací ovládač
  • regulátor odparovacieho tlaku
  • regulátor kondenzačného tlaku
 • vyhľadávanie porúch komponentov chladiaceho systému
 • efekt podchladenia chladiva
 • oboznámenie sa s metódami rozmrazovania
  • elektrický odmrazovací ohrievač
  • rozmrazovanie horúcim plynom
 • znázornenie termodynamického cyklu v log ph diagrame

1 tréner
1 sada inštruktážneho materiálu

Efektívne riadenie výkonu a teploty v chladiacich systémoch je dôležitou témou v chladiacej technike. Pomocou ET 422 je možné skúmať rôzne metódy riadenia kapacity.

Komponenty chladiaceho okruhu s chladiacimi a mraziacimi komorami sú v trenažéri prehľadne usporiadané. Solenoidové ventily umožňujú samostatnú alebo paralelnú prevádzku výparníkov v dvoch komorách. Okruh je vybavený regulátorom výkonu, spúšťacím regulátorom a kombinovaným tlakovým spínačom pre výtlačnú a saciu stranu kompresora. Každý jeden výmenník tepla na vstupe dvoch výparníkov umožňuje skúmať podchladenie chladiva z hľadiska účinnosti procesu. Chladiaci výkon dvoch samostatných komôr je riadený termostatom. Chladiaca komora je tiež vybavená regulátorom tlaku vyparovania.

Pre mraziacu komoru existujú dva spôsoby odmrazovania: elektrický odmrazovací ohrievač a odmrazovanie horúcim plynom, pri ktorom sa horúce chladivo privádza priamo z kompresora v opačnom smere cez výparník.

Simulácia dvanástich rôznych porúch, ako napr. chybné ventily alebo upchaté potrubia, sa aktivuje pomocou dotykového PC.

Príslušné namerané hodnoty sa prenášajú priamo do počítača s dotykovým panelom a analyzujú sa. Softvér umožňuje napr. zobrazenie cyklu v log ph diagrame.

Špecifikácia
 1. prieskum chladiaceho systému s chladiarenskými a mraziacimi komorami
 2. chladiaci okruh s kompresorom, kondenzátorom, regulátorom výkonu, spúšťacím regulátorom, kombinovaným tlakovým spínačom a 2 výparníkmi v izolovaných komorách
 3. každá komora so solenoidovým ventilom, termostatom, termostatickým expanzným ventilom, ventilátorom a výmenníkom tepla na podchladenie chladiva
 4. chladiaca komora s regulátorom tlaku vyparovania
 5. mraziaca komora s elektrickým odmrazovacím ohrievačom a rozmrazovaním horúcim plynom
 6. oddelená alebo paralelná prevádzka komôr cez solenoidové ventily
 7. simulácia 12 porúch
 8. dotykový panel PC pre aktiváciu poruchy, zber dát, vyhodnotenie a zobrazenie v log ph diagrame
 9. chladivo R449A, GWP : 1397
Technické dáta

Kompresor

 • chladiaci výkon: 1640W pri -10/50°C
 • príkon: 980W pri -10/50°C

Kondenzátor s ventilátorom

 • objemový prietok vzduchu: 570m 3 /h

Oblasti prenosu výparníka

 • chladiaca komora: 1,12 m 2
 • mraziaca komora: 1,88m 2

Elektrický odmrazovací ohrievač: cca. 125 W
Regulátor kapacity: 0,2…6bar
Štartovací regulátor: 0,2…6bar
Termostat: 2x -25…15°C
Regulátor tlaku vyparovania: 0…5,5 bar

Chladivo

 • R449A
 • GWP : 1397
 • objem náplne: 3,21 kg
 • CO 2 -ekvivalent: 4,5t


Meracie rozsahy
 • teplota: 6x -50…50°C; 5x 0…100°C
 • tlak: 3x -1…15bar; 2x -1…24 barov
 • prietok: 2x 2…29L/h
 • príkon: 0…5kW (kompresor)

400V, 50Hz, 3 fázy
230V, 60Hz, 3 fázy; 400V, 60Hz, 3 fázy
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2420x780x1900 mm
Hmotnosť: cca. 280 kg

Vedomosti
Prehľad produktov
ET 422 Kontrola výkonu a poruchy v chladiacich systémoch Pdf
Video
ET 422