ZÁSOBNÍKY ĽADU

ZÁSOBNÍKY ĽADU

Systémy zásobníkov ľadu slúžia na vyrovnanie nehomogénneho zaťaženia budov. Nabíjajú sa cez chladiace zariadenie a v prípade veľmi vysokého zaťaženia sa opäť vypúšťajú.