Vyberte stranu

ST 310 Ukážka rozvodov pitnej vody

ST 310 Ukážka rozvodov pitnej vody

 • trenažér so všetkými komponentmi bežnými v inštalácii pitnej vody
 • určené na školenia v inštalatérskom sektore
 • funkcia a fungovanie komponentov
  • vodomer
  • redukčný ventil s a bez reverzibilného prietokového filtra
  • zamedzovač spätného toku / systémový oddeľovač
  • systém bezpečnostných zariadení
  • tlaková nádoba s ohrievačom
  • obehové čerpadlo
  • poistka proti tepelnému výboju

1 tréner
1 manuál

Typická inštalácia pitnej vody pre domácnosť je namontovaná na paneli. Malý elektrický bojler na teplú vodu a cirkulačné potrubie s príslušnými komponentmi demonštruje ohrev teplej úžitkovej vody z dodanej studenej vody.

Bezpečnostné zariadenia ukazujú, ako je potrubie pitnej vody chránené proti spätnému toku odpadovej vody.

Na zadnej strane panelu je namontovaný potrubný systém na odvádzanie odpadovej vody.

Špecifikácia
 1. oboznámenie sa s najdôležitejšími komponentmi v inštalácii pitnej vody
 2. systém rozdelený na stranu studenej vody, stranu teplej vody, odtokový systém
 3. okruh studenej vody s vodomerom, redukčný ventil, uhlovo-sedlový ventil, systémový oddeľovač, vývody
 4. teplovodný okruh so systémom bezpečnostných zariadení, tlaková nádoba s ohrievačom, redukčný ventil, spätný ventil, obehové čerpadlo s časovačom, vývody
 5. odtokový systém na zadnej strane panelu, odtokové potrubie DN 40 s vysokou teplotnou stabilitou
 6. jednoručková batéria, dvojručná batéria, sprchový postrekovač, potrubné prieduchy
Technické dáta

Vodomer s lopatkovým obežným kolesom DN20: 2,5m 3 /h
Eurosystém separátor BA, trieda nebezpečnosti 4
Systém bezpečnostných zariadení, 6bar

 • zamedzovač spätného toku
 • redukčný ventil
 • uzatvárací ventil

Tepelná poistka: 95°C
Závitové vykurovacie teleso 3kW (v tlakovej nádobe)

Pumpa

 • spotreba energie: 20W
 • max. prietok: 640L/h
 • max. výška hlavy: 1,4m
 • max. prevádzková teplota: 110°C


Meracie rozsahy

tlak: 3x 0…10bar


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 3 fázy

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2000x700x1900 mm
Hmotnosť: cca. 163 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

prípojka studenej vody: 1,5bar, odtok

Vedomosti
Návrh laboratória
Návrh inštalatérskeho laboratória Pdf
dojmy
Podrobnosti
ST 310