Vyberte stranu

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Tepelné čerpadlá prepravujú teplo z nízkej energetickej úrovne na vyššiu energetickú úroveň a môžu sa použiť na vykurovanie.