Vyberte stranu

ET 508 Simulácia dvojstupňového vzduchového kompresora

ET 508 Simulácia dvojstupňového vzduchového kompresora

 • simulované kompresorové zariadenie s medzichladením a dochladzovaním
 • základy viacstupňového procesu kompresie
 • charakteristiky viacstupňového kompresora
 • termodynamické stavové premenné
 • znázornenie procesu kompresie v Ts diagrame a v pV diagrame
 • kondenzácii v medzichladiči a dochladzovači
 • 2-bodová regulácia tlaku s hysterézou

1 experimentálna jednotka
1 softvér GUNT + kábel USB
1 manuál

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Pri prevádzke skutočných kompresorových zariadení v priemysle je potrebné dodržiavať stanovené parametre procesu. Je potrebné vyhnúť sa určitým prevádzkovým podmienkam, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia.

Experimentálna jednotka ET 508 je simulačné zariadenie, pomocou ktorého sa študenti môžu bezpečne zoznámiť s rôznymi prevádzkovými stavmi dvojstupňového kompresorového zariadenia. Je možné simulovať okrajové podmienky a ich dôsledky. Je demonštrovaný význam klírensového objemu a re-expanzie. Reakciu zariadenia možno otestovať zámernou zmenou parametrov procesu.

Pomocou potenciometrov na riadiacej jednotke experimentálnej jednotky je možné nastaviť deväť rôznych parametrov procesu. Procesné parametre riadia softvér. Medzi parametre procesu patrí okrem iného kubatúra, svetlý objem, rýchlosť alebo stav nasávania vzduchu.

Softvér ponúka široké možnosti zobrazenia. Dôsledky zmien nastavení na potenciometroch je možné sledovať priamo na softvérových displejoch. Napríklad proces kompresie možno zobraziť v diagrame pV. Termodynamické podmienky je možné zobraziť v Ts diagrame. Je možné porovnávať jednostupňovú a viacstupňovú kompresiu. V softvéri sa vypočíta objem nasávaného vzduchu, zdvih kompresora a tlakový pomer príslušného stupňa, prenos tepla konvekciou pri kondenzácii a rýchlosť prúdenia vzduchu.

Experimentálna jednotka je pripojená k PC cez USB . Napájanie zabezpečuje PC.

Špecifikácia
 1. simulovaná prevádzka dvojstupňového kompresorového zariadenia s medzichladením a dochladzovaním
 2. meniť 9 parametrov systému pomocou potenciometrov
 3. softvér počíta: objem nasávaného vzduchu, teploty, tlaky, tlakový pomer stupeň 1+2, prenos tepla konvekciou pri kondenzácii, objem privádzaného vzduchu
 4. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

9 potenciometrov pre nastavenie

 • sací tlak: 0…2 bar abs.
 • teplota nasávania: 0…100°C
 • relatívna vlhkosť vzduchu: 0…100%
 • hmotnostný prietok chladiacej kvapaliny: 0…100 kg/h pri 15°C
 • poloha ventilu na reguláciu prietoku: 0…100%
 • menovitý tlak nádrže: 0…50 bar
 • otáčky motora: 0…1000 min -1
 • objem nádrže: 0…1000L
 • relatívny klírensový objem: 0…100%

Vstupy a výstupy

 • 16x analógový vstup, 1x analógový výstup
 • každý 4x digitálny vstup/výstup

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 600x350x480 mm
Hmotnosť: cca. 15 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

PC s Windows

Vedomosti
Základné znalosti
Kompresory PDF
Príslušenstvo
ET 508