ET 512 Zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu s piestovým kompresorom

ET 512 Zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu s piestovým kompresorom

 • kompaktné zariadenie na výrobu stlačeného vzduchu
 • jednostupňový piestový kompresor
 • zaznamenávanie charakteristickej krivky kompresora
 • zoznámenie sa so zariadením na výrobu stlačeného vzduchu
 • funkčný test na jednostupňovom piestovom kompresore
  • nárast tlaku v zásobníku stlačeného vzduchu v priebehu času
  • efektívny výkon hnacieho motora ako funkcia tlaku

1 experimentálna jednotka
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

Zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu sa používajú na aplikáciu stlačeného vzduchu ako zdroja energie. Stlačený vzduch sa používa namiesto elektrickej energie v baníctve alebo v chemickom priemysle, pretože v dôsledku horľavých plynov hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ústrednou súčasťou takýchto zariadení je kompresor.

Experimentálna jednotka ET 512 obsahuje všetky komponenty zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu: jednostupňový piestový kompresor, poháňaný elektromotorom cez klinový remeň, zásobník stlačeného vzduchu s manometrom, tlakový spínač a poistný ventil. Pomocou rýchlospojky je možné k vzduchojemu pripojiť ľubovoľný spotrebič.

Jednotku ET 512 je možné použiť aj na testovanie funkcie piestového kompresora. Počas funkčnej skúšky sa zaznamená nárast tlaku v nádrži v priebehu času ako miera výkonu kompresora.

Merač výkonu zaznamenáva údaje o motore pohonu. Efektívny výkon sa zobrazuje na digitálnom displeji. Súčasťou sú stopky pre časovo závislé merania.

Špecifikácia
 1. zoznámenie sa so zariadením na výrobu stlačeného vzduchu
 2. jednostupňový piestový kompresor
 3. tlaková nádoba s manometrom, poistným ventilom, ventilom pre odvodnenie a pripojením pre spotrebiteľov
 4. digitálny displej na zobrazenie napätia, prúdu, efektívneho výkonu
Technické dáta

Piestový kompresor, 1 valec, jednostupňový

 • max. dopravný tlak: 10 bar
 • nasávacia kapacita: 115L/min
 • vŕtanie: 50 mm
 • zdvih: 32 mm
 • zdvihový objem: 63 cm 3

Hnací motor

 • príkon: 0,25kW
 • rýchlosť: 1405 min -1

Tlaková nádoba

 • obsah: 10L
 • max. tlak: 10 bar


Meracie rozsahy
 • spotreba energie: 0…4kW
 • manometer: 0…16 bar
 • stopky: 1/100 s

230V, 50Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 750x540x560 mm
Hmotnosť: cca. 38 kg

Vedomosti
Základné znalosti
Kompresory PDF
Príslušenstvo
ET 512