Vyberte stranu

ET 805.50 Stanovenie obsahu pár

ET 805.50 Stanovenie obsahu pár

 • dva rôzne spôsoby stanovenia obsahu pár
 • stanovenie obsahu pár pomocou
  • separačný kalorimeter s cyklónovým odlučovačom vody
  • škrtiaci kalorimeter s odtlakovaním pár
 • pomocou hs diagramu

1 tréner
2 odmerky
1 sada závaží
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WL 315.02 Elektrický vyvíjač pary 12kW

Obsah pár x je bezrozmerný pomer medzi 0 a 1. Je definovaný pomerom hmotnosti pár a celkovej hmotnosti. Celková hmotnosť sa vypočíta zo súčtu hmotnosti kvapaliny a hmotnosti pár. Ak je obsah pár x=0, odparovacie médium je úplne kvapalné, x=1 znamená suchú nasýtenú paru, hodnota medzi tým znamená vlhkú paru s premenlivým obsahom kvapaliny. Na stanovenie obsahu pár sa používajú separačné a škrtiace kalorimetre. V praxi sa zariadenia na stanovenie obsahu pár používajú v parných elektrárňach, za parnými turbínami alebo v parných kotloch pred prehrievačom.

ET 805.50 používa ako pracovné médium vodu. Vodná para je známa aj ako para. Trenažér ET 805.50 používa dvojstupňovú metódu na stanovenie obsahu pár. Na stanovenie obsahu pár s vysokým obsahom kvapalín (0,5<x<0,95) sa používa separačný kalorimeter s cyklónovým odlučovačom vody. Kvapalná časť sa oddelí, ochladí a zachytí v odmerke.

Na stanovenie obsahu pár medzi x=0,95 a x=1 sa používa zaradený škrtiaci kalorimeter. Vlhká para sa pri tomto procese odtlakuje. Zvyšná časť pary sa odtlakuje a potom skvapalní vo vodou chladenom kondenzátore a tiež sa zachytí v odmerke. Tieto dve veličiny sa môžu použiť na určenie hmotnosti pary a celkovej hmotnosti na výpočet obsahu pary.

Senzory merajú tlak a teplotu pred a po odtlakovaní. Výsledky merania možno použiť na určenie obsahu pár pomocou hs diagramu.

Vodná para sa musí vytvárať externe, napr. pomocou elektrického parogenerátora WL 315.02 . ET 805.50 sa odporúča na stanovenie obsahu pár parných elektrární ET 805 , ET 830 , ET 850 alebo ET 833 .

Špecifikácia
 1. dva rôzne spôsoby stanovenia obsahu pár
 2. separačný kalorimeter pre obsah pár 0,5<x<0,95, s vodou chladeným dochladzovačom
 3. škrtiaci kalorimeter pre obsah pár x>0,95, s vodou chladeným kondenzátorom
 4. poistný ventil pre bezpečnú prevádzku
 5. vodná para musí byť dodávaná externým generátorom pary, napr. elektrickým parným generátorom WL 315.02
 6. príslušenstvo pre parné elektrárne ET 805 , ET 830 , ET 850 alebo ET 833
Technické dáta

Dodávaná para

 • max. teplota: 240°C
 • max. tlak: 10 bar

Poistný ventil: 10 bar


Meracie rozsahy
 • teplota: 0…400°C
 • tlak (vstup): 0…16 bar
 • tlak (výstup): -150…100 mbar

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 890x800x1890 mm
Hmotnosť: cca. 90 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

para: max. 10 bar, 240 °C
vodovodná prípojka, odtok

Vedomosti
Základné znalosti
Parné elektrárne Pdf
Prehľad produktov
ET 805 - ET 851 GUNT parné elektrárne Pdf
Príslušenstvo
ET 805,50