Vyberte stranu

ET 792 Plynová turbína

ET 792 Plynová turbína

 • prevádzka s výkonovou turbínou alebo ako prúdový motor s hnacou tryskou
 • jednoduchý model plynovej turbíny
 • displej a ovládací panel s názornou schémou procesu
 • propán ako palivo
 • oboznámenie sa s funkciou a typickým správaním pri prevádzke plynovej turbíny
 • prevádzka ako prúdový motor
 • prevádzka ako výkonová turbína
 • určenie efektívnej sily
 • meranie ťahu
 • určenie špecifickej spotreby paliva
 • zaznamenávanie charakteristiky výkonovej turbíny
 • určenie účinnosti systému

1 tréner
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada nástrojov
1 sada inštruktážneho materiálu

Trenažér ET 792 skúma správanie systému v dvojhriadeľovom usporiadaní (pohon vozidla, lodný pohon alebo pohon generátora) a prúdového motora (pohon lietadla).

Jadrom trenažéra je takzvaný plynový generátor a voľne bežiaca výkonová turbína. Plynový generátor pozostáva z radiálneho kompresora, spaľovacej komory a radiálnej turbíny. Kompresor a turbína sú namontované na hriadeli.

V závislosti od usporiadania sa energia prúdu výfukových plynov buď premieňa na mechanickú energiu vo voľnobežnej výkonovej turbíne (jednohriadeľové usporiadanie) alebo sa urýchľuje a transformuje na ťah cez dýzu (dvojhriadeľové usporiadanie). Prestavbu z jednohriadeľového na dvojhriadeľové usporiadanie je možné vykonať niekoľkými úkonmi.

Plynová turbína funguje ako otvorený cyklický proces, pri ktorom je okolitý vzduch nasávaný a privádzaný späť. Tlmiče nasávania a výfuku znižujú hluk pri prevádzke výkonovej turbíny. Použitie propánu ako spaľovacieho plynu zabezpečuje čistú prevádzku bez zápachu. Na spustenie plynovej turbíny sa používa spúšťací ventilátor.

Príslušné namerané hodnoty sú zaznamenávané snímačmi a zobrazované na displeji a ovládacom paneli. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky.

Špecifikácia
 1. funkcia a správanie počas prevádzky plynovej turbíny
 2. jednohriadeľové usporiadanie pre prevádzku ako prúdový motor
 3. dvojhriadeľové usporiadanie pre prevádzku s výkonovou turbínou
 4. spúšťací ventilátor na spustenie plynovej turbíny
 5. asynchrónny motor s frekvenčným meničom ako generátor
 6. premena vytvorenej elektrickej energie na teplo pomocou 600W brzdových odporov
 7. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Plynový generátor (kompresor a vysokotlaková turbína)

 • rozsah otáčok: 60000…125000min -1
 • max. tlakový pomer: 1:2,2
 • max. hmotnostný prietok (vzduch): 0,125 kg/sec
 • max. spotreba paliva: 120g/min

Výkonová turbína

 • rozsah otáčok: 10000…40000min -1
 • mechanický výkon: 0…2kW
 • elektrický výkon: 0…1,5kW
 • hladina zvuku vo vzdialenosti 1m: max. 80 dB(A)
 • teplota výfukových plynov: 700°C

Prevádzka ako prúdový motor

 • meranie ťahu: 0…50N
 • hladina zvuku vo vzdialenosti 1m: max. 110 dB(A)


Meracie rozsahy
 • teplota: 4x 0…200°C / 3x 0…1200°C
 • rýchlosť: 0…199999 min -1
 • elektrický výkon: 0…1999W
 • prietok: 0…100 l/s (vzduch)
 • prietok: 1,5…10,5 kg/h (palivo)
 • tlak prívodu paliva: 0…25 bar
 • tlak trysky: 0…4bar (palivo)
 • tlaková strata spaľovacej komory: 0…100 mbar
 • tlak (vstup): 0…2,5 bar (vysokotlaková turbína)
 • tlak (vstup): 0…300 mbar (výkonová turbína)

230 V, 50 Hz, 1 fáza, 230 V, 60 Hz, 1 fáza
400 V, 60 Hz, 3 fázy, 230 V, 60 Hz, 3 fázy
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1500x680x1820 mm
Hmotnosť: cca. 325 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

chladiaca voda 200L /h, propán: 4…15bar
ventilácia na 500m 3 /h, odvod spalín
Odporúča sa PC s Windows

Vedomosti
Základné znalosti
Plynové turbíny PDF
Návrh laboratória
Termodynamika, návrh pokročilého laboratória Pdf
Návrh laboratória hnacie a hnané stroje Pdf
ET 792