Vyberte stranu

FLUIDIZÁCIA A PRENOS TEPLA

FLUIDIZÁCIA A PRENOS TEPLA

Jednou špeciálnou vlastnosťou je prenos tepla pomocou technológie fluidného lôžka, ktorý sa skúma pomocou reaktora s fluidným lôžkom.