Vyberte stranu

WL 315.01 Plášťový a rúrkový výmenník tepla medzi parou a vodou

WL 315.01 Plášťový a rúrkový výmenník tepla medzi parou a vodou

 • konvekčný prenos tepla medzi parou a vodou
 • termostatická regulácia pary
 • oboznámenie sa s procesom prenosu tepla medzi parou a vodou
 • stanovenie tepelného toku pary a vody
 • určiť účinnosť alebo straty
 • určiť celkový súčiniteľ prestupu tepla

1 tréner
1 sada príslušenstva
1 sada inštruktážneho materiálu

požadovaný

WL 315.02 Elektrický vyvíjač pary 12kW

Para je obzvlášť vhodná ako teplonosné médium na ohrev tekutín. Tlak pary možno použiť na obmedzenie maximálnej teploty, aby sa citlivé kvapaliny mohli bezpečne zohriať. Ako výmenníky tepla sa používajú napríklad zväzky rúrok. Para kondenzuje a odovzdáva svoje kondenzačné teplo ohrievanej kvapaline. Kondenzát sa potom môže vrátiť do parného procesu.

Trenažér WL 315.01 sa používa na štúdium konvekčného prenosu tepla medzi parou a vodou. Základným prvkom trenažéra je rúrkový výmenník tepla. Vykurovacia para v plášti potrubia a studená voda v potrubiach sú nasmerované proti sebe navzájom. Vykurovacia para pritom odovzdáva časť svojej tepelnej energie studenej vode. Ohriata voda prúdi do zásobníka, kde je k dispozícii na odber.

V parnom potrubí za rúrkovým výmenníkom tepla sa nachádza odlučovač kondenzátu a druhý malý výmenník tepla ako kondenzátor na kondenzáciu bleskovej pary.

Množstvo privádzanej pary je regulované termostatickým ventilom tak, aby teplota vody v zásobníku teplej vody bola na požadovanej teplote. Paralelne s termostatickým ventilom a uzatváracím ventilom môže byť vykurovacia para ručne vedená do rúrkového výmenníka tepla pomocou ručného ventilu. Prietok v okruhu studenej vody je nastaviteľný. Sitko na vstupe vykurovacej pary chráni pred hrubými časticami v parných trubiciach. Zásobník teplej vody je vybavený poistným ventilom na ochranu systému pred pretlakom.

Meraním teplôt, tlakov, prietoku a množstva kondenzátu je možné určiť energiu, účinnosť a celkový súčiniteľ prestupu tepla.

Vykurovacia para je dodávaná pomocou príslušenstva WL 315.02 .

Objednávacie číslo: 060.31501

Špecifikácia
 1. plášťový a rúrkový výmenník tepla na štúdium konvekčného prenosu tepla medzi parou a vodou v protiprúde
 2. objem pary ovládaný termostatickým ventilom
 3. prídavný ručný ventil na privádzanie vykurovacej pary do plášťového výmenníka tepla
 4. presné určenie objemu pary meraním objemu kondenzátu
 5. poistný ventil v zásobníku teplej vody pre bezpečnú prevádzku
 6. meranie teplôt, tlakov, prietoku a objemu kondenzátu
 7. zásobovanie vykurovacou parou od WL 315.02
Technické dáta

Plášťový a rúrkový výmenník tepla

 • teplovýmenná plocha: 0,178m 2
 • Výkon: 14,6 kW
 • rúrky 12x, nerez
  • Ø 12 mm
  • dĺžka: 0,605 m

Para

 • spotreba: 13kg/hod
 • max. tlak nasýtenej pary: 7 bar

Termostat ovládania pary: 50…120°C

Odmerka na kondenzát: 250 ml


Meracie rozsahy
 • prietok: 40…400L/h
 • teplota: 3x 0…120°C, 2x 0…160°C
 • tlak: 1x -1…9bar, 2x 0…4bar
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1010x610x1630 mm
Hmotnosť: cca. 85 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, odber 400L /h
para 6kg/h, tlak: 3bar

Objednávacie číslo: 060.31501

Vedomosti
Základné znalosti
Výmenníky tepla Pdf
Príslušenstvo
WL 315,01

Objednávacie číslo: 060.31501