Vyberte stranu

HL 305 Hydronické vyváženie radiátorov

HL 305 Hydronické vyváženie radiátorov

 • vyváženie vykurovacieho systému
 • prednastaviteľné ventily
 • možnosť pripojenia na vonkajší vykurovací okruh
 • vodovodné prípojky realizované pomocou rýchlospojok
 • variabilný odpor potrubia
 • oboznámenie sa s prednastaveným vyvažovacím ventilom
 • oboznámenie sa s prednastaveným termostatickým ventilom
 • oboznámenie sa s prepúšťacím ventilom diferenčného tlaku

1 tréner
1 manuál

Hydronické vyváženie sa používa na obmedzenie množstva vody, ktoré sa vypočítava pre každý radiátor. Vyvažovanie zabezpečuje, že všetky radiátory môžu byť zásobované teplou vodou vo všetkých prevádzkových bodoch podľa ich tepelnej potreby. Vyváženie sa zvyčajne vykonáva pomocou prednastaviteľných termostatických ventilov.

HL 305 pozostáva z uzavretého okruhu vykurovacej vody so šiestimi radiátormi a obehovým čerpadlom. Použité potrubné prvky sú komerčne štandardné komponenty vo vykurovacej a sanitárnej technike. Priehľadný panel je namontovaný na pevnom, pohyblivom ráme.

Potrubný systém je rozdelený na tri vykurovacie podokruhy. Každý podokruh má nastaviteľný vyvažovací ventil v prívode a vo spiatočke. Pre každý podokruh je možné nastaviť iný výkon alebo prietok. Všetky tri podokruhy je možné vypnúť jednotlivo.

Nastaviteľný poistný ventil na radiátoroch simuluje odpor potrubia podľa potreby. Diferenčný tlak v potrubnom systéme je obmedzený pomocou prepúšťacieho ventilu rozdielového tlaku.

Hydraulické vyváženie jednotlivých radiátorov sa vykonáva pomocou prednastaviteľných termostatických ventilov podľa ich preddefinovaných výkonov. Prietok sa odčítava na rotametroch.

Po naplnení je systém nezávislý od vodovodného potrubia alebo napájacieho a spätného potrubia. Trenažér je vybavený tlakovou expanznou nádobou a bezpečnostnou skupinou kotla a je možné ho prevádzkovať aj ako otvorený okruh s externou vykurovacou vodou.

Špecifikácia
 1. hydronické vyváženie vykurovacieho systému
 2. potrubné prvky komerčne štandardné komponenty vo vykurovacej a sanitárnej technike
 3. 6 radiátorov s termostatickým ventilom, odvzdušňovacím ventilom a nastaviteľným uzatváracím ventilom
 4. 3 podokruhy každý s nastaviteľným vyvažovacím ventilom v prívodnom a spätnom toku
 5. hydraulické vyvažovanie je možné vykonávať bez náradia
 6. vodovodné prípojky pomocou rýchlospojok pre voliteľné pripojenie na vonkajší vykurovací okruh
 7. expanzná nádoba, bezpečnostná skupina kotla podľa DIN 4751
 8. prepúšťací ventil diferenčného tlaku zabezpečuje vyrovnanie tlaku
 9. meranie prietoku pomocou rotametra 7 rotametrov
Technické dáta

Pumpa

 • príkon: 60W
 • max. prietok: 46L/min
 • max. hlava: 4m

6 radiátorov s termostatickými ventilmi: 400x400mm

6 vyvažovacích ventilov: PN 16

Bezpečnostná skupina kotla podľa DIN 4751: 2,5 bar
Expanzná nádoba: 8L, vstupný tlak: 0,5bar


Meracie rozsahy
 • prietok: 1x 30…320L/h, 6x 50…650L/h

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2250x750x1790 mm
Hmotnosť: cca. 210 kg