Vyberte stranu

HL 356 Ukážková jednotka: plynový horák

HL 356 Ukážková jednotka: plynový horák

 • elektronická simulácia činnosti plynového horáka s núteným obehom vzduchu
 • PLC riadená simulácia deviatich porúch na jednotlivých komponentoch
 • špecifikácia teploty kotla na termostate (referenčná veličina) pomocou potenciometra
 • špecifikácia teploty kotlovej vody pomocou potenciometra
 • zobrazenie vzhľadu plameňa a prevádzkového stavu horáka
 • možné poruchy (aktivované pomocou tlačidiel):
  • zariadenie na kontrolu tlaku vzduchu
  • regulátor teploty kotla
  • poistka plameňa
  • plynový solenoidový ventil
  • motor ventilátora
  • zariadenie na kontrolu tlaku plynu
  • bezpečnostný obmedzovač teploty
  • zapaľovací transformátor
  • riadiaca jednotka napájania prúdu

1 tréner
1 multimeter
1 sada káblov
1 manuál

HL 356 demonštruje základné fungovanie originálneho plynového horáka a jeho typické správanie v prípade porúch. Používajú sa štandardné priemyselné komponenty. Všetky prevádzkové stavy horáka sú simulované, čo umožňuje prevádzku tejto demonštračnej jednotky bez plynu a plameňov. Jednotka je preto úplne nezávadná a nemá žiadne plynové ani odpadové vedenie. Na prednom paneli je grafické znázornenie zapojenia riadiacej jednotky. Dôležité elektrické monitorovacie body (svorky riadiacej jednotky) na horáku sú prístupné pre analýzu porúch pomocou laboratórnych konektorov a mostíkov na prednom paneli. Poruchy je tak možné kontrolovať buď počas prevádzky pod napätím alebo bez napätia ako izolovaný komponent.

Špecifikácia
 1. simulačný model plynového horáka s núteným obehom vzduchu a všetkých prevádzkových stavov horákov
 2. simulácia poruchy: 9 tlačidiel porúch v uzamykateľnom boxe
 3. ďalšie skutočné komponenty systému: poistka plameňa, zariadenia na reguláciu tlaku plynu a tlaku vzduchu, zapaľovací transformátor, termostat, bezpečnostný obmedzovač teploty, plynové solenoidové ventily, motor ventilátora, vykurovací systém núdzového spínača
 4. dôležité elektrické monitorovacie body na horáku prístupné cez laboratórne konektory a meracie mostíky na analýzu porúch
Technické dáta

Plne automatický vzduchom nútený plynový horák na zemný plyn

 • výkon: 15…45 kW
 • zaťaženie pripojenia: cca. 160 W
 • výkon motora: 70W

PLC

 • 16 digitálnych vstupov
 • 14 digitálnych výstupov
 • 2 analógové vstupy
 • 1 analógový výstup

Digitálny multimeter

 • na jednosmerný alebo striedavý prúd


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1330x790x1360 mm
Hmotnosť: cca. 105 kg