Vyberte stranu

HL 530 Tréningový panel na štúdium funkcie plynového ohrievača

HL 530 Tréningový panel na štúdium funkcie plynového ohrievača

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

 • prehľadne usporiadané komponenty typického kombinovaného kotla
 • samostatné okruhy na vykurovanie miestností a ohrev úžitkovej vody
 • priezor na pozorovanie plameňa
 • dodatočné prístrojové vybavenie pre energetické bilancie
 • oboznámenie sa s fungovaním kombinovaného kotla
 • pochopenie vykurovacieho okruhu
 • ohrev úžitkovej vody
 • meranie tlakov plynu na plynovom kotli
 • určenie výkonu a účinnosti

1 tréner
1 manuál

HL 530 sa používa na ilustráciu fungovania kombinovaného plynového kotla. Hlavné komponenty plynového kotla sú prehľadne usporiadané na paneli pre lepšie pochopenie. Funkciu znázorňuje aj schéma procesu. HL 530 umožňuje demonštráciu vykurovacieho okruhu a znázornenie ohrevu úžitkovej vody. Na simuláciu radiátora sa používa doskový výmenník tepla. Studená voda sa privádza cez výmenník tepla ako vykurovacia záťaž. Priehľadové okienko umožňuje pozorovanie plameňa plynu v horáku. Vstavané teplomery a prietokomery umožňujú zaznamenávanie nameraných hodnôt pre určenie výkonu a účinnosti. Jednotka je prevádzkovaná skvapalneným plynom (propánom), a preto je nezávislá od vopred nainštalovaných vedení zemného plynu.

Špecifikácia
 1. oboznámenie sa s typickým kombinovaným kotlom
 2. hlavné komponenty jasne namontované na paneli
 3. horák s okienkom na pozorovanie plameňa
 4. doskový výmenník tepla simuluje radiátor, studenú vodu používanú ako vykurovaciu záťaž
 5. doplnkové prístrojové vybavenie pre energetické bilancie: teplomery, prietokomery, manometre
 6. prevádzka s propánovým plynom
Technické dáta

Plynový kotol

 • rozsah menovitého vykurovacieho výkonu: 8,9…18kW
 • štandardná miera využitia pri nominálnom zaťažení: 93 %
 • teplota prívodu: 82…87°C
 • teplota teplej vody: 30…65°C
 • prípustný nadmerný prevádzkový tlak
  • ohrievač: 3bar
  • horúca voda: 10 bar
 • teplota výfukových plynov: 90…125°C

Expanzná nádoba

 • kapacita: 2L
 • vstupný tlak: 1,5 bar


230V, 50Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1650x700x1900 mm
Hmotnosť: cca. 115 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

propán: 1,72 kg/h, 50 mbar
vodovodná prípojka, odtok
vetranie, vedenie výfukových plynov