Vyberte stranu

HL 860 Analyzátor výfukových plynov

HL 860 Analyzátor výfukových plynov

 

 

 • meranie a výpočet všetkých parametrov relevantných pre spaliny
 • integrovaná termálna tlačiareň a PC rozhranie
 • meranie zvyškového kyslíka v spalinách vykurovacích systémov
 • meranie oxidu uhoľnatého
 • meranie oxidu dusíka
 • meranie teploty spalín a spaľovacieho vzduchu

1 experimentálna jednotka s puzdrom
1 manuál

voliteľné

HL 350 demonštrátor olejového horáka
HL 351 Vykurovací kotol pre domácnosť
HL 352 Skúšobný stojan pre horáky na olej, zemný plyn a propán
Generátor teplej vody HL 353

HL 860 slúži ako príslušenstvo pre meranie spalín rôznych olejových a plynových horákov ako je HL 352 Skúšobný stojan pre horáky na olej, zemný plyn a propán. Jednotka okrem iného umožňuje meranie O 2 , CO, oxidov dusíka a sadzí v spalinách súčasne s meraním teploty spalín a spaľovacieho vzduchu. Pre definované palivá sa počítajú CO 2 , CO/CO 2 , prebytočný vzduch, pomer paliva a vzduchu, účinnosť a tepelné straty.

Zariadenie obsahuje jednotku diaľkového ovládania s displejom na zobrazenie nameraných hodnôt, internú pamäť na namerané hodnoty a termotlačiareň pre rýchlu dokumentáciu. K rozhraniu USB je možné pripojiť PC. Napájanie je možné buď pomocou dobíjacej batérie, alebo zo siete.

Špecifikácia
 1. prenosný analyzátor spalín v robustnom kufri, pre vykurovacie systémy
 2. simultánne meranie teploty spaľovacieho vzduchu a spalín, zvyškového kyslíka, oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka
 3. výpočet oxidu uhličitého, prebytočného vzduchu, pomeru paliva a vzduchu, účinnosti a tepelných strát
 4. diaľkové ovládanie s integrovaným displejom
 5. interná pamäť pre namerané hodnoty
 6. možná prevádzka s nabíjateľnou batériou alebo sieťová prevádzka
 7. USB rozhranie
Technické dáta

Meracie rozsahy
 • O2 : 0…21 %
 • CO: 0…10000 ppm
 • NO x : 0…1000 ppm
 • teplota:
  • 0…800°C (výfukové plyny)
  • 0…100°C (spaľovací vzduch)
 • diferenčný tlak: -100…100 mbar

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 470xx220x300 mm
Hmotnosť: cca. 7 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

Odporúča sa PC s Windows