Vyberte stranu

HL 104 Panel na tréning merania teploty

HL 104 Panel na tréning merania teploty

 • skúmanie rôznych metód merania teploty
 • štyri rôzne meracie úseky
 • meracie úseky je možné voliť guľovými ventilmi
 • vodovodné prípojky realizované pomocou rýchlospojok
 • funkcia, typ konštrukcie a aplikácie bimetalových číselníkových teplomerov
 • funkcia, typ konštrukcie a aplikácie kvapalinových expanzných teplomerov, odporových teplomerov a termočlánkov
 • presnosť merania, citlivosť a chyby merania rôznych teplomerov
 • spôsoby inštalácie, chyby inštalácie a reakcie

1 tréner
1 sada hadíc
1 manuál

Pomocou guľových ventilov je možné individuálne zvoliť štyri meracie úseky s rôznymi teplomermi. Teploty namerané odporovým teplomerom a termočlánkom sa zobrazujú digitálne. Bimetalový číselník a teplomery v skle sú priamo indikačné prístroje a dopĺňajú prezentované meracie metódy.

Je možné skúmať odozvu meracích zariadení pre rôzne prietoky. Prietok sa meria rotametrom. Je možné skúmať vplyv rôznych inštalačných polôh a metód na presnosť merania.

Špecifikácia
 1. skúmanie 4 rôznych metód merania teploty v rozsahu od 0…60°C: odporový teplomer Pt100, termočlánok typu K, bimetalový číselníkový teplomer a kvapalinový expanzný teplomer
 2. 4 rôzne meracie úseky, možno individuálne zvoliť pomocou guľových ventilov
 3. 2 digitálne displeje pre snímače teploty
 4. meranie prietoku rotametrom
 5. vodovodné prípojky realizované pomocou rýchlospojok
Technické dáta

Meracie rozsahy
 • prietok: 150…1600L/h
 • teplota:
  • 0…60°C (bimetalový číselníkový teplomer)
  • 0…60°C (kvapalný expanzný teplomer)
  • -50…400 °C (Pt100)
  • 0…1200°C (termočlánok typ K)

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1650x700x1850 mm
Hmotnosť: cca. 100 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, prívod teplej vody: 1500L/h, odtok

Vedomosti
Prehľad produktov
Domáca vykurovacia technika, základné experimenty pre školenie Pdf
Návrh laboratória
Návrh inštalatérskeho laboratória Pdf
HL 104