Vyberte stranu

HL 110 Tréningový panel na štúdium expanznej nádoby

HL 110 Tréningový panel na štúdium expanznej nádoby

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

 • školiteľ o vykurovacích systémoch a inštalatérstve
 • funkcia expanznej nádoby
 • funkcia a činnosť membránovej expanznej nádoby
 • výtlakový objem expanznej nádoby v závislosti od tlaku

1 tréner
1 odrezaný model „expanzná nádoba“
1 manuál

Pomocou tohto trenažéra sa skúma funkcia normálnej expanznej nádoby a zaznamenáva sa charakteristika tlaku a objemu. Expanzná nádoba je naplnená vodou zo zásobnej nádrže.

Tlak sa vytvára pomocou malého kompresora a upravuje sa pomocou tlakového regulačného ventilu. Množstvo vody odobratej expanznou nádobou sa odčíta na stupnici na zásobnej nádrži.

Špecifikácia
 1. školiteľ o vykurovacích systémoch a inštalatérstve
 2. malý kompresor na vytváranie tlaku
 3. odmerná nádrž so stupnicou
 4. expanznej nádobe
 5. manometer
 6. guľový ventil v spojovacom potrubí medzi meracou nádržou a expanznou nádobou
 7. nastaviteľný poistný ventil
 8. regulátor tlaku vzduchu s ochranou proti pretlaku
 9. odrezaný model expanznej nádoby
Technické dáta

Expanzná nádoba

 • objem: 2L
 • plniaci tlak: 1,4 bar

Meracia nádrž

 • objem: 3,75L
 • max. tlak: 2,5 bar

Kompresor

 • príkon: 65W
 • max. prietok: 11,5 l/min
 • max. tlak: 2 bar
 • konečné vákuum: 240 mbar

Regulátor tlaku vzduchu, nastaviteľný: 0,06…2bar


Meracie rozsahy
 • tlak: 0…2,5 bar

230V, 50Hz, 1 fáza

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1650x700x1850 mm
Hmotnosť: cca. 95 kg

Vedomosti
Prehľad produktov
Domáca vykurovacia technika, základné experimenty pre školenie Pdf
HL 110