Vyberte stranu

WL 204 Tlak vodných pár - Marcetov kotol

WL 204 Tlak vodných pár – Marcetov kotol

 • zaznamenávanie krivky tlaku pary vody
 • tlak nasýtenia vodnej pary v závislosti od teploty
 • zaznamenávanie krivky tlaku pary vody
 • prezentácia vzťahu medzi tlakom a teplotou v uzavretom systéme
 • meranie teploty a tlaku

1 experimentálna jednotka
1 lievik
1 sada nástrojov
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík

V uzavretom systéme naplnenom tekutinou nastáva termodynamická rovnováha medzi tekutinou a jej odparenou fázou. Prevládajúci tlak sa nazýva tlak pár. Je špecifická pre látku a závisí od teploty.

Keď sa kvapalina zahrieva v uzavretej nádrži, tlak sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou. Teoreticky je zvýšenie tlaku možné až do kritického bodu, pri ktorom sú hustoty kvapalnej a plynnej fázy rovnaké. Kvapalina a para sa potom už od seba nedajú rozlíšiť. Tieto poznatky sú aplikované v praxi v procesnej technológii pre lyofilizáciu alebo tlakové varenie.

Experimentálna jednotka WL 204 môže byť použitá na demonštráciu vzťahu medzi tlakom a teplotou vody jednoduchým spôsobom. Na zaznamenanie krivky tlaku pár sú možné teploty až do 200 °C. Teplotu a tlak je možné nepretržite monitorovať pomocou digitálneho displeja teploty a tlakomeru s Bourdonovou trubicou.

Obmedzovač teploty a poistný ventil sú namontované ako bezpečnostné zariadenia a chránia systém pred pretlakom.

Objednávacie číslo: 060.20400

Špecifikácia
 1. meranie krivky tlaku pary pre nasýtenú paru
 2. tlakový kotol s izolačným plášťom
 3. obmedzovač teploty a poistný ventil chránia pred pretlakom v systéme
 4. Tlakomer s Bourdonovou trubicou na indikáciu tlaku
 5. digitálny displej teploty
Technické dáta

Tlakomer s Bourdonovou trubicou: -1…24bar
Obmedzovač teploty: 200°C
Poistný ventil: 20 bar
Ohrievač: 2kW
Bojler, nerezový: 2L


Meracie rozsahy
 • teplota: 0…200°C
 • tlak: 0…20 bar

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 600x400x680 mm
Hmotnosť: cca. 35 kg

Objednávacie číslo: 060.20400

Vedomosti
Základné znalosti
Fázový prechod Pdf
Návrh laboratória
Termodynamika, návrh základného laboratória Pdf
Príslušenstvo
WL 204

Objednávacie číslo: 060.20400