Vyberte stranu

WL 230 Kondenzačný proces

WL 230 Kondenzačný proces

 • vizualizácia rôznych kondenzačných procesov
 • po kvapkách a kondenzácii filmu
 • stanovenie súčiniteľa prestupu tepla
 • vplyv tlaku, teploty a nekondenzovateľných plynov na súčiniteľ prestupu tepla

1 experimentálna jednotka
5 l destilovanej vody
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada hadíc
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

pre diaľkové vzdelávanie
GU 100 Web Access Box
s
WL 230W Web Access Software

Ostatné príslušenstvo
WP 300.09 Laboratórny vozík

Kondenzácia vzniká, keď sa para stretne s médiom s nižšou teplotou, než je teplota nasýtenia pre existujúci parciálny tlak pary. Faktory ako materiál a drsnosť povrchu média ovplyvňujú prestup tepla a tým aj typ kondenzácie. V praxi ide zvyčajne o kondenzáciu filmu. Kvapková kondenzácia sa tvorí len vtedy, keď je chladiaci povrch veľmi hladký a zle zmáčateľný, napr. teflón. Znalosti kondenzačných procesov sa uplatňujú napr. v parných elektrárňach alebo pri destilačných procesoch.

Experimentálna jednotka WL 230 môže byť použitá na demonštráciu rôznych kondenzačných procesov pomocou dvoch rúrkových vodou chladených kondenzátorov vyrobených z rôznych materiálov. Kvapkovú kondenzáciu je možné demonštrovať pomocou kondenzátora s lešteným pozláteným povrchom. Na matnom medenom povrchu druhého kondenzátora sa vytvára kondenzácia filmu, čo umožňuje skúmať kondenzáciu filmu.

Nádrž je možné vyprázdniť pomocou vodného čerpadla. Bod varu a tlak v systéme sa menia chladiacim a vykurovacím výkonom. Senzory zaznamenávajú teplotu, tlak a prietok vo všetkých relevantných bodoch. Namerané hodnoty je možné odčítať na digitálnych displejoch. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky. Z nameraných hodnôt sa vypočíta súčiniteľ prestupu tepla. Vplyv nekondenzujúcich plynov, tlaku a teplotného rozdielu medzi povrchom a parou je možné skúmať v ďalších experimentoch.

Objednávacie číslo: 060.23000

Špecifikácia
 1. vizualizácia procesu kondenzácie vody v priehľadnej nádrži
 2. dve vodou chladené trubice ako kondenzátory s rôznymi povrchmi na realizáciu filmovej kondenzácie a kvapkovej kondenzácie
 3. riadený ohrievač na nastavenie teploty varu
 4. vodné čerpadlo na vyprázdnenie nádrže
 5. tlakový spínač a poistný ventil pre bezpečnú prevádzku
 6. snímače teploty, tlaku a prietoku s digitálnym displejom
 7. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Ohrievač

 • výkon: 3kW, voľne nastaviteľný

Kondenzátor

 • 1x trubica s matným medeným povrchom
 • 1x tuba s lešteným pozláteným povrchom

Vodné prúdové čerpadlo

 • prietok: 4…12L/min
 • tlak: 16 mbar

Poistný ventil: 2200 mbar absolútne


Meracie rozsahy
 • tlak: 0…10 bar abs.
 • prietok: 0,2…6L/min
 • teplota: 4x 0…100°C, 3x 0…200°C

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 3 fázy
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1000x550x790 mm
Hmotnosť: cca. 85 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

prípojka vody: 1bar, max. 1000L/h, odtok
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 060.23000

Vedomosti
Základné znalosti
Fázový prechod Pdf
plagát
Vzdialené vzdelávanie - Softvér schopný siete: pripojenie pre zariadenia s USB portom Pdf
Vzdelávanie na diaľku - GU 100 Web Access Box Pdf
Návrh laboratória
Termodynamika, návrh základného laboratória Pdf
Video
Príslušenstvo
WL 230

Objednávacie číslo: 060.23000