WL 377 Konvekcia a žiarenie

WL 377 Konvekcia a žiarenie

 • prenos tepla medzi vykurovacím telesom a stenou nádoby konvekciou a sálaním
 • experimenty vo vákuu
  • prenos tepla sálaním
  • stanovenie koeficientu žiarenia
 • experimenty pri okolitom tlaku alebo pozitívnom pretlaku
  • prenos tepla konvekciou a sálaním
  • stanovenie množstva tepla prenášaného konvekciou
  • stanovenie súčiniteľa prestupu tepla na základe nameraných hodnôt
  • teoretické určenie súčiniteľa prestupu tepla na základe Nusseltovho čísla
  • porovnanie prenosu tepla v rôznych plynoch

1 tréner
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada inštruktážneho materiálu

V reálnych podmienkach je prenos tepla medzi dvoma objektmi zvyčajne viazaný na látku, tj konvekciou a/alebo vedením tepla, a nie je zároveň viazaný na látku, tj žiarenie. Stanovenie jednotlivých množstiev tepla jedného typu prenosu je náročné.

Trenažér WL 377 umožňuje užívateľom prispôsobiť jednotlivé množstvá tepla zodpovedajúcemu typu prenosu. Základným prvkom je vyhrievaný kovový valec umiestnený v strede tlakovej nádoby. Povrchová teplota vyhrievaného kovového valca je riadená. Snímače teploty merajú povrchovú teplotu kovového valca a teplotu steny tlakovej nádoby. Okrem vykurovacieho výkonu kovového valca je možné študovať transport tepla z kovového valca na stenu tlakovej nádoby.

Tlaková nádoba môže byť pod vákuom alebo pretlakom. Vo vákuu sa teplo prenáša predovšetkým žiarením. Ak je nádoba naplnená plynom a je pod pretlakom, teplo sa prenáša aj konvekciou. Je možné porovnávať prenos tepla v rôznych plynoch. Okrem vzduchu je vhodný aj dusík, hélium, oxid uhličitý alebo iné plyny.

Prenos tepla vedením je do značnej miery potlačený primeraným zavesením kovového valca.

Rotačné lamelové čerpadlo generuje podtlak až do cca. 0,02 mbar. Pozitívny pretlak do cca. 1 bar je možné realizovať pomocou stlačeného vzduchu. Na meranie tlaku sú k dispozícii dva tlakové senzory s vhodnými meracími rozsahmi: Piraniho senzor meria podtlak, zatiaľ čo piezo-odporový senzor meria kladný tlak.

Namerané hodnoty je možné odčítať na digitálnych displejoch. Zároveň je možné namerané hodnoty preniesť aj priamo do PC cez USB , kde ich možno analyzovať pomocou softvéru GUNT .

Objednávacie číslo: 060.37700

Špecifikácia
 1. prenos tepla medzi vyhrievaným kovovým valcom a stenou nádoby konvekciou a sálaním
 2. možná prevádzka s rôznymi plynmi
 3. experimenty vo vákuu alebo pri miernom pretlaku
 4. elektricky vyhrievaný kovový valec v tlakovej nádobe ako experimentálna nádoba
 5. vykurovacie teleso s regulovanou teplotou
 6. generovanie vákua s rotačným lopatkovým čerpadlom
 7. prístrojové vybavenie: 1 snímač teploty na kovovom valci, 1 snímač výkonu na vykurovacom telese, 1 snímač tlaku Pirani, 1 piezo-odporový snímač tlaku
 8. digitálny displej pre teplotu, tlak a vykurovací výkon
 9. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Vyhrievacie teleso

 • výkon: 20W
 • plocha povrchu žiarenia: cca. 61 cm 2

Tlaková nádoba

 • tlak: -1…1,5bar
 • objem: 11L

Čerpadlo na vytváranie vákua

 • príkon: 370W
 • menovitý sací výkon: 5m 3 /h
 • konečný tlak s plynovým balastom: 2*10 -3 mbar
 • konečný tlak bez plynového balastu: 7*10 -2 mbar


Meracie rozsahy
 • podtlak: 0,5*10 -3 …1000 mbar
 • tlak: -1…1,5 bar rel.
 • teplota: 0…250°C
 • výkon: 0…23W

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1340x790x1500 mm
Hmotnosť: cca. 160 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

stlačený vzduch: min. 1,5 baru
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 060.37700

Vedomosti
Základné znalosti
Transport tepla Pdf
Návrh laboratória
Termodynamika, návrh pokročilého laboratória Pdf
Návrh laboratória prenosu tepla Pdf
dojmy
Podrobnosti
WL 377

Objednávacie číslo: 060.37700