KINETIKA: ZÁKLADNÉ EXPERIMENTY DYNAMIKY A MOMENTU ZOTRVAČNOSTI