Vyberte stranu

VIBRÁCIE

VIBRÁCIE

Vibrácie sú proces, pri ktorom sa fyzikálna veličina periodicky mení v čase. Tento jav sa spája s premenou energie z jednej formy na inú. V prípade mechanických vibrácií sa jedná o premenu kinetickej energie na potenciálnu a naopak.