SE 110.58 Voľné vibrácie v ohnutom nosníku

SE 110.58 Voľné vibrácie v ohnutom nosníku

Na obrázku je SE 110.58 v ráme podobnom SE 112

Obrázok ukazuje SE 110.58 v ráme podobnom SE 112

 • voľné vibrácie vo vertikálnom a horizontálnom ohybovom nosníku
 • určiť prirodzenú frekvenciu podľa Rayleigha
 • ako upínacia dĺžka a hmotnosť ovplyvňujú vlastnú frekvenciu

1 ohýbací nosník
1 merací zosilňovač
1 sada závaží
1 sada príslušenstva
1 úložný systém s penovou vložkou
1 sada inštruktážneho materiálu

 • vlastnej frekvencie na voľne vibrujúcom ohýbacom nosníku
 • aproximačná metóda podľa Rayleigha

požadovaný

SE 112 Montážny rám

Oscilátor, ktorý zostane po jedinom vybudení sám, vykonáva voľné vibrácie. Frekvencia voľnej vibrácie je prirodzená frekvencia oscilátora.

V SE 110.58 sa ako oscilátor systému používa ohýbací nosník. Ohýbací nosník je možné použiť v montážnom ráme SE 112 vertikálne stojaci alebo zavesený a vo vodorovnej polohe.

Vlastná frekvencia je ovplyvnená dĺžkou upnutia a posuvnými závažiami. Ohýbací nosník je ručne vychyľovaný a vykonáva voľné, tlmené vibrácie. Výsledné amplitúdy sa merajú pomocou tenzometrov a meracieho zosilňovača. Signál je možné zobraziť na medzilaboratórnom osciloskope.

Objednávacie číslo: 022.11058

Špecifikácia
 1. vyšetrenie voľného kmitania na ohybovom nosníku
 2. elastický ohýbací nosník s posuvnými závažiami
 3. ohýbací nosník je možné namontovať na všetky štyri strany rámu
 4. meranie amplitúdy cez tenzometer a merací zosilňovač
 5. nastaviteľná dĺžková stupnica
 6. skladovací systém pre diely
 7. experimentálne nastavenie v ráme SE 112
Technické dáta

Ohýbací nosník

 • DxŠxV: 635x20x3 mm
 • materiál: AlMgSi0,5F22

Závažia

 • 10 x 100 g


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza
120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 720x480x180mm (úložný systém)
Hmotnosť: cca. 9 kg (celkovo)

Vyžaduje sa pre prevádzku

Montážny rám SE 112

Objednávacie číslo: 022.11058

Vedomosti
Základné znalosti
Vibrácie Pdf
Prehľad produktov
SE 110 GUNT Structure Line: Kurz inžinierskych mechanikov Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória pozemného staviteľstva Pdf
Príslušenstvo
SE 110,58

Objednávacie číslo: 022.11058