MT 173 Testovacia stanica prevodoviek

MT 173 Testovacia stanica prevodoviek

Na obrázku je MT 173 spolu s MT 123 čelným a šnekovým prevodom, zrkadlenie obrazovky je možné na rôznych koncových zariadeniach

Na obrázku je MT 173 spolu s MT 123 čelným a šnekovým prevodom, zrkadlenie obrazovky je možné na rôznych koncových zariadeniach

 • spolu s prevodom ( MT 120 , MT 121 , MT 122 , MT 123 )
  • určenie mechanickej účinnosti ozubených kolies porovnaním mechanického hnacieho a brzdného výkonu pre: čelné a závitovkové ozubené kolesá, čelné ozubené kolesá, kužeľové ozubené kolesá, planétové ozubené kolesá
  • účinnosť závislá od rýchlosti
  • účinnosť závislá od krútiaceho momentu
 • zrkadlenie obrazovky: zrkadlenie používateľského rozhrania na koncových zariadeniach
  • navigácia v menu nezávisle od používateľského rozhrania zobrazeného na dotykovej obrazovke
  • rôzne užívateľské úrovne dostupné na koncovom zariadení: na pozorovanie experimentov alebo na obsluhu a kontrolu

1 experimentálna jednotka
1 sada príslušenstva

 • skúmanie mechanickej účinnosti ozubených kolies
 • súčasťou GUNT DigiSkills
 • trojfázový motor ako pohonná jednotka a magnetická časticová brzda ako brzdová jednotka
 • riadenie závodu pomocou integrovaného PLC ovládaného cez dotykovú obrazovku
 • integrovaný router na obsluhu a ovládanie cez koncové zariadenie a na zrkadlenie obrazovky na ďalších koncových zariadeniach: PC, tablet, smartfón

voliteľné

MT 120 Montážne cvičenie: čelné koleso
MT 121 Montážne cvičenie: pokosové koleso
MT 122 Montážne cvičenie: planétový prevod
MT 123 Montážne cvičenie: čelné a šnekové koleso
MT 174 Triedička

Jednotka MT 173 sa používa na skúmanie funkčnosti rôznych prevodových stupňov. Skúšobná stanica pozostáva z hnacej jednotky a brzdovej jednotky. Ako príslušenstvo sú k dispozícii štyri rôzne prevody. Na určenie účinnosti sa vypočíta hnacia a brzdná sila. Použité komponenty sú bežné v pohonných systémoch, a preto majú vysokú úroveň praktického významu.

Ako pohonná jednotka slúži trojfázový motor s premenlivými otáčkami cez frekvenčný menič. Ako brzdová jednotka je použitá vzduchom chladená magnetická časticová brzda. Konštantný brzdný účinok možno veľmi jemne nastaviť pomocou budiaceho prúdu; potom slúži ako laditeľná záťaž.

Nasledujúce typy ozubených kolies sú k dispozícii samostatne ako príslušenstvo: čelné a závitovkové koleso, čelné koleso, kužeľové koleso a planétové koleso. Kĺbové hriadele spájajú ozubené kolesá s motorom a brzdou.

Motor a brzda sú pripojené k pevnému snímaču krútiaceho momentu, aby bolo možné určiť krútiace momenty. Rýchlosť motora sa sníma bezdotykovo pomocou indukčných snímačov a zobrazuje sa digitálne.

Trenažér je ovládaný PLC cez dotykovú obrazovku. Pomocou integrovaného smerovača je možné trenažér alternatívne ovládať a ovládať cez koncové zariadenie. Používateľské rozhranie je možné zobraziť aj na ďalších koncových zariadeniach (zrkadlenie obrazovky). Namerané hodnoty sú graficky znázornené na používateľskom rozhraní. Prostredníctvom PLC je možné namerané hodnoty interne uložiť. Prístup k uloženým nameraným hodnotám je možný z koncových zariadení cez WLAN s integrovaným routerom/ LAN pripojením do vlastnej siete zákazníka.

Objednávacie číslo: 051.17300

Špecifikácia
 1. stanovenie mechanickej účinnosti ozubených kolies
 2. čelné a závitovkové koleso, čelné koleso, kužeľové koleso, planétové koleso dostupné ako príslušenstvo
 3. riadenie závodu pomocou PLC cez dotykovú obrazovku
 4. integrovaný router na obsluhu a ovládanie cez koncové zariadenie a na zrkadlenie obrazovky: zrkadlenie používateľského rozhrania až na 5 koncových zariadeniach
 5. trojfázový motor s premenlivými otáčkami cez frekvenčný menič
 6. vzduchom chladená magnetická časticová brzda s nastaviteľným brzdným momentom
 7. indukčný snímač rýchlosti na motore a brzde
 8. zobrazenie otáčok a krútiaceho momentu
 9. zber dát cez PLC do internej pamäte, prístup k uloženým nameraným hodnotám cez WLAN s integrovaným routerom/ LAN pripojením do vlastnej siete zákazníka
Technické dáta

PLC : Eaton XV-303

Trojfázový motor s variabilnou rýchlosťou

 • výkon: 0,75 kW
 • rýchlosť: 0…1400 min -1

Magnetická časticová brzda, chladená vzduchom

 • brzdný moment: 0…80 Nm


Meracie rozsahy

Drive

 • krútiaci moment: 0…10 Nm

Brzda

 • krútiaci moment: 0…100 Nm


230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1682x790x1460 mm
Hmotnosť: cca. 250 kg

Objednávacie číslo: 051.17300

Vedomosti
Vzdelávací projekt GUNT DigiSkills 3: prehľad webu Odkaz
Základné znalosti
Montážne cvičenia Pdf
Leták
GUNT DigiSkills 3, Preventívna údržba: didaktický koncept Pdf
plagát
MT 120 - MT 122 Montážne cvičenia Pdf
Vzdialené vzdelávanie-Zrkadlenie obrazovky: pripojenie, zrkadlenie, získavanie údajov Pdf
Video
dojmy
Príslušenstvo
MT 173

Objednávacie číslo: 051.17300