Vyberte stranu

TESTOVANIE PEVNOSTI V OHYBE NÁRAZOM

TESTOVANIE PEVNOSTI V OHYBE NÁRAZOM

Testovanie pevnosti v ohybe nárazom je metóda, pri ktorej je na komponent náhle vyvinutá záťaž. Táto metóda je v prvom rade vhodná na určenie náchylnosti na štiepnie či na skúmanie húževnatosti materiálu.