Vyberte stranu

MT 183 Montážne a údržbové cvičenie: membránové čerpadlo

MT 183 Montážne a údržbové cvičenie: membránové čerpadlo

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

 • praktické cvičenie o montáži a údržbe membránového čerpadla
 • časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
 • konštrukcia a funkcia membránového čerpadla a jeho komponentov
 • montáž a demontáž na účely údržby a opráv
 • výmena komponentov (napr. tesnení alebo ložísk)
 • odstraňovanie porúch, hodnotenie porúch
 • plánovanie a hodnotenie operácií údržby a opráv
 • čítanie a pochopenie technických výkresov a prevádzkových pokynov

1 súprava
1 sada nástrojov
1 sada malých dielov
1 sada tesnení
1 box na náradie s penovou vložkou
1 súbor inštruktážnych materiálov, ktorý pozostáva z: technického popisu systému, kompletného súboru výkresov so zoznamom dielov, popisu procesov údržby a opráv, navrhovaných cvičení; návod od výrobcu

Membránové čerpadlá sú objemové čerpadlá a pracujú oscilačným spôsobom, normálne naplnené. Keďže membránové čerpadlá pracujú absolútne bez únikov, sú obzvlášť vhodné – za predpokladu použitia vhodných materiálov čerpadiel – na čerpanie agresívnych kvapalín, ako sú kyseliny a žieraviny, ako aj rádioaktívnych, horľavých, zapáchajúcich a toxických kvapalín. Ďalšou výhodou je, že môžu bežať nasucho. Membránové čerpadlá sa často používajú na objemové dávkovanie (dávkové čerpadlá).

Použité materiály pri konštrukcii membránového čerpadla ho robia obzvlášť vhodným na použitie v chemickom inžinierstve. Je vybavená nastavovačom dĺžky zdvihu a používa sa ako dávkovacie čerpadlo.

Súprava MT 183 je súčasťou GUNT Practice Line pre montáž, údržbu a opravy určené pre školenia na technických školách a vo firemných školiacich strediskách. Úzke prepojenie medzi teóriou a praxou je kľúčom k obsahu vzdelávania. Súprava sa ideálne hodí na projektové vzdelávanie s osobitným dôrazom na „praktickú“ prácu. Samostatná práca študentov je podporovaná a podporovaná. Učenie v malom tíme ponúka užitočný vzdelávací formát.

MT 183 umožňuje montáž a údržbu typického membránového čerpadla. Študenti sa zoznámia so všetkými komponentmi čerpadla a ich režimami prevádzky. Diely sú prehľadne rozložené v skrinke na náradie. Cvičí sa systematická montáž a demontáž čerpadla.

Inštruktážny materiál podrobne popisuje jednotlivé kroky cvičenia a poskytuje ďalšie informácie o oblastiach použitia, prevádzkovom režime a konštrukcii čerpadla.

Objednávacie číslo: 051.18300

Špecifikácia
 1. učebný koncept pre cvičenia údržby a opráv na jednomembránovom čerpadle
 2. membrána a tlačná tyč priamo spojené
 3. nastavenie prietoku manuálnym nastavením dĺžky zdvihu (aj počas prevádzky)
 4. ručný pohon s kľukou namiesto hnacieho motora
 5. časti čerpadla a nástroje umiestnené v skrinke na náradie
 6. časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
Technické dáta

Membránové čerpadlo

 • prietok: 0…2,4L/h
 • max. hlava: 100m
 • nominálna frekvencia zdvihu pri 50Hz: 156min -1
 • spotreba energie: max. 90 W
 • nasávacia prípojka: DN5
 • prívodná prípojka: DN5
 • materiály čerpadiel
  • Telo čerpadla: Polypropylén (PP)
  • dvojguľové ventily: PP/plast vystužený sklenenými vláknami
  • ventilové gule: sklenené
  • tesnenia ventilov: FPM
  • hnacia membrána: potiahnutá PTFE

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 690x360x312 mm (skrinka na náradie)
Hmotnosť: cca. 15 kg

Objednávacie číslo: 051.18300

Vedomosti
Základné znalosti
Objemové čerpadlá Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória montáže a údržby Pdf
MT 183

Objednávacie číslo: 051.18300