Vyberte stranu

HL 962 Montážny stojan pre čerpadlá

HL 962 Montážny stojan pre čerpadlá

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

Na obrázku je znázornená podobná jednotka

 • montáž rôznych čerpadiel (dostupné ako príslušenstvo)
 • vyrovnanie motora a čerpadla rôznymi metódami
 • základná jednotka pri konštrukcii zložitého potrubného systému
 • v spojení s čerpadlom príslušenstva (štandardné čerpadlo na chemikálie HL 962.01 , čerpadlo so zapuzdreným motorom HL 962.02 , čerpadlo s bočným kanálom HL 962.03 , štandardné čerpadlo na chemikálie s magnetickou spojkou HL 962.04 ) a vhodný prívod vody, napr. HL 962.30 s HL 962.32
  • montáž čerpadla a vyrovnanie elektromotora
  • oboznámenie sa s rôznymi metódami zosúladenia motora a čerpadla
  • uvedenie do prevádzky a skúška tesnosti
  • zaznamenávanie charakteristiky čerpadla
  • porovnanie rôznych typov čerpadiel (iba ak je k dispozícii viacero čerpadiel)

1 montážny stojan
1 sada nástrojov
1 sada meracích pomôcok: 2 číselníkové meradlá s nástavcom, 1 pravítko
80 fit platní, rôzne hrúbky
1 sada inštruktážneho materiálu

požadovaný

HL 962.30 Systém nádrží
HL 962.32 Potrubné systémy a armatúry
HL 962.01 Štandardné chemické čerpadlo
alebo
HL 962.02 Motorové čerpadlo s konzervou
alebo
HL 962.03 Čerpadlo s bočným kanálom
alebo
HL 962.04 Štandardné chemické čerpadlo s magnetickou spojkou

Jednotlivé kroky pri oprave poháňaných strojov, ako sú čerpadlá, sú: odstránenie a inštalácia čerpadiel za účelom kontroly, opravy alebo výmeny; zarovnanie pohonu a uvedenie do prevádzky a kontrola čerpadla, napr. na tesnosť.

V spojení s nádržovým systémom HL 962.30 , spojovacím potrubím HL 962.32 a jedným zo štyroch čerpadiel HL 962.01HL 962.04 tvorí montážny stojan HL 962 kompletný školiaci systém pre komplexné potrubné a prevádzkové systémy. Tréningový systém tvorí uzavretý vodný okruh.

Montážny stojan HL 962 obsahuje trojfázový asynchrónny motor s frekvenčným meničom ako pohon a potrubia s ventilmi na nastavenie tlaku. Čerpadlo z príslušenstva je pripevnené k základnej doske montážneho stojana a pripojené k pohonu a potrubiam. Čerpadlá, ktoré sú k dispozícii ako príslušenstvo, sú typické odstredivé čerpadlá používané v procesnom inžinierstve.

Polohu asynchrónneho motora je možné nastaviť v troch smeroch pre účely vyrovnania. Zarovnanie môže byť kontrolované buď konvenčným spôsobom s priamou hranou alebo opačným spôsobom vyrovnania pomocou dvoch číselníkov. Voliteľne je možné použiť aj bezkontaktné mikroprocesorom podporované metódy (špecifické vyrovnávacie systémy nie sú súčasťou dodávky).

Manometre ukazujú tlaky pred a za čerpadlom. Prietok sa meria rotametrom. Rýchlosť a výkon motora sú indikované na digitálnych displejoch.

Objednávacie číslo: 065.96200

Špecifikácia
 1. stojan na montáž rôznych čerpadiel
 2. asynchrónny motor s premenlivou rýchlosťou cez frekvenčný menič
 3. elektromotor s polohovacím rámom a montážnymi doskami na vyrovnanie
 4. základová doska pripravená na montáž rôznych čerpadiel
 5. vyrovnanie motora a čerpadla pomocou pravítka alebo číselníkových mierok
 6. spínacia skrinka s regulátorom rýchlosti a digitálnym zobrazením rýchlosti a výkonu
 7. rám s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie
 8. PVC potrubie
 9. prívod vody z nádržového systému HL 962.30
 10. systém je súčasťou cvičnej linky montáže, údržby a opráv GUNT
Technické dáta

Trojfázový asynchrónny motor na striedavý prúd

 • výkon: 4kW, rozsah otáčok: 0…1450min -1

Spojovacie príruby pre prívod vody

 • sacia strana: DN50
 • strana dodávky: DN50
 • Čerpadlo na sacej strane: DN32

Nasaďte platne ako podložky motora

 • 43 x 43 mm
 • 4 rôzne hrúbky: 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1,0 mm, po 20 kusov


Meracie rozsahy
 • tlak (vstup): ±1 bar
 • tlak (výstup): 0…16 bar
 • prietok: 0…11m 3 /h
 • rýchlosť: 0…3000 min -1
 • výkon: 0…4kW
 • zdvih: 0…3 mm, rozlíšenie: 0,01 mm

400V, 50Hz, 3 fázy
400V, 60Hz, 3 fázy; 230V, 60Hz, 3 fázy

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1300x750x1800 mm
Hmotnosť: cca. 220 kg

Objednávacie číslo: 065.96200

Vedomosti
Základné znalosti
Odstredivé čerpadlá Pdf
Prehľad produktov
HL 962 Cvičenia montáže a údržby: potrubia, armatúry, čerpadlá Pdf
Príslušenstvo
HL 962

Objednávacie číslo: 065.96200