Vyberte stranu

MT 181 Montážne a údržbové cvičenie: viacstupňové odstredivé čerpadlo

MT 181 Montážne a údržbové cvičenie: viacstupňové odstredivé čerpadlo

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

Na obrázku je znázornená skrinka na náradie so súpravou a náradím. Plne zostavené čerpadlo je zobrazené v popredí.

 • praktické cvičenie na montáž a údržbu viacstupňového odstredivého čerpadla
 • časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
 • konštrukcia a funkcia viacstupňového čerpadla a jeho komponentov
 • montáž a demontáž na účely údržby a opráv
 • výmena komponentov (napr. tesnenia, ložiská alebo obežné kolesá)
 • odstraňovanie porúch, hodnotenie porúch
 • plánovanie a hodnotenie operácií údržby a opráv
 • čítanie a pochopenie technických výkresov a prevádzkových pokynov

1 súprava
1 sada nástrojov
1 sada montážnych prípravkov
1 sada malých dielov
1 sada tesnení
1 box na náradie s penovou vložkou
1 súbor inštruktážnych materiálov, ktorý pozostáva z: technického popisu systému, kompletného súboru výkresov so zoznamom dielov, popisu procesov údržby a opráv, navrhovaných cvičení; návod od výrobcu

Odstredivé čerpadlá sú rotodynamické čerpadlá a pracujú normálne s plnením. Sú široko používané a používajú sa predovšetkým na čerpanie vody. Ich rozsah použitia zahŕňa použitie v lodiarstve, spracovateľskom priemysle a vo vodovodných systémoch. Spojením viacerých obežných kolies do série je možné generovať veľmi vysoké dodávacie tlaky. Odstredivé čerpadlá sú kompaktné a majú relatívne jednoduchý dizajn. Voda je dopravovaná odstredivou silou generovanou rotáciou obežného kolesa čerpadla. Počas životného cyklu čerpadla sú zvyčajne potrebné údržbárske a opravárenské práce, pretože v mnohých prípadoch sa čerpadlá nepovažujú len za náhradné položky.

Súprava MT 181 je súčasťou GUNT Practice Line pre montáž, údržbu a opravy určené pre školenia na technických školách a vo firemných školiacich strediskách. Úzke prepojenie medzi teóriou a praxou je kľúčom k obsahu vzdelávania. Súprava sa ideálne hodí na projektové vzdelávanie s osobitným dôrazom na „praktickú“ prácu. Samostatná práca študentov je podporovaná a podporovaná. Učenie v malom tíme ponúka užitočný vzdelávací formát.

MT 181 umožňuje montáž a údržbu typického viacstupňového odstredivého čerpadla. Študenti sa zoznámia so všetkými komponentmi čerpadla a ich režimami prevádzky. Diely sú prehľadne rozložené v skrinke na náradie. Cvičí sa systematická montáž a demontáž čerpadla.

Inštruktážny materiál podrobne popisuje jednotlivé kroky cvičenia a poskytuje ďalšie informácie o oblastiach použitia, prevádzkovom režime a konštrukcii čerpadla.

Objednávacie číslo: 051.18100

Špecifikácia
 1. učebný koncept pre cvičenia údržby a opráv na štvorstupňovom, normálne plnenom odstredivom čerpadle
 2. tesnenie hriadeľa na princípe upchávky (výtlačná strana) a s plávajúcim krúžkom (nasávacia strana)
 3. poháňaný motorom (nie je súčasťou dodávky) a spojkou cez hriadeľ čerpadla
 4. 4 montážne prípravky a kompletná sada náradia
 5. časti čerpadla a nástroje umiestnené v skrinke na náradie
 6. časť GUNT Practice Line na montáž, údržbu a opravy
Technické dáta

Štvorstupňové odstredivé čerpadlo

 • spotreba energie: max. 1400 W
 • max. prietok: 18m 3 /h
 • max. hlava: 28m
 • rýchlosť: 1450 min -1
 • nasávacia prípojka: DN50
 • prívodná prípojka: DN40
 • skriňa a obežné kolesá: šedá liatina

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 690x360x312 mm (skrinka na náradie)
Hmotnosť: cca. 58 kg

Objednávacie číslo: 051.18100

Vedomosti
Základné znalosti
Odstredivé čerpadlá Pdf
Návrh laboratória
Návrh laboratória montáže a údržby Pdf
MT 181

Objednávacie číslo: 051.18100