Vyberte stranu

PRÚDENIE V OTVORENOM KANÁLI

PRÚDENIE V OTVORENOM KANÁLI

Prietok s otvoreným kanálom zahŕňa okrem iného správu vodných tokov za účelom splavenia, prehradzovanie jazier na výrobu energie a/alebo skladovanie pitnej vody a protipovodňové opatrenia.
Experimentálne žľaby sa používajú vo výučbe a výskume na demonštráciu a štúdium hlavných javov prietoku s otvoreným kanálom v laboratórnom meradle. Experimentálne žľaby GUNT demonštrujú podmienky prúdenia v otvorených kanáloch s pravouhlým prierezom. Existuje množstvo modelov, ktoré sa používajú v experimentálnych kanáloch, ktoré pokrývajú témy, ako sú regulačné štruktúry, zmena prierezu, meranie prietoku a vlny.