Vyberte stranu

PRESAKOVANIE

PRESAKOVANIE

Priesakové prúdy a prúdenie podzemnej vody sú pohyby vody v priepustnom podloží (piesok, štrk a pod.) Patria sem priesaky a zadržiavanie zrážok. V hydrotechnike sú dôležité najmä priesaky cez zemné hrádze alebo priesaky pod hrádzami.