Vyberte stranu

CE 116 Koláčová a hĺbková filtrácia

CE 116 Koláčová a hĺbková filtrácia

 • koláčová a hĺbková filtrácia s rôznymi suspenziami a vrstvami filtračného média
 • základy filtrácie: Darcyho rovnica
 • hĺbková filtrácia s rôznymi sypkými látkami a suspenziami
 • filtrácia koláča s rôznymi suspenziami
 • identifikácia charakteristických hodnôt filtrácie

1 experimentálna jednotka
2 odmerky
1 stopky
1 teplomer
1 piesok (1 kg; 1…2 mm)
1 balenie diatomitu (2 kg)
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

WP 300.09 Laboratórny vozík
Zostatok CE 116.01

Pomocou CE 116 možno pozorovať a skúmať procesy hĺbkovej filtrácie a filtrácie koláča. Suspenzia (voda a kremelina ako pevná látka) prúdi z násypky do hornej časti filtračného prvku, kde sa oddeľujú pevné látky. Filtrát prúdi cez prietokomer do odtoku. Filtračný prvok má na dne porézne filtračné médium. Pri filtrácii koláča poskytuje filtračné médium základ pre tvorbu filtračného koláča. Pri hĺbkovej filtrácii filtračné médium podporuje sypké látky (vrstva filtračného média; štrk). Dvojrúrkové manometre merajú tlakovú stratu na filtračnom prvku.

Na registráciu množstva filtrátu sa odporúča váha CE 116.01 .

Objednávacie číslo: 083.11600

Špecifikácia
 1. základy koláčovej a hĺbkovej filtrácie
 2. filtračný prvok so sintrovaným filtračným médiom na dne na zachytávanie častíc
 3. meranie tlakovej straty pomocou dvojrúrkových manometrov
 4. výškovo nastaviteľný plniaci zásobník vyrobený zo skla DURAN
 5. prietokomer s ihlovým ventilom na nastavenie
Technické dáta

Filtračný prvok

 • výška filtračnej komory: 85 mm
 • Ø vnútorný: cca. 37 mm
 • plocha prierezu: cca. 11 cm 2
 • materiál trubice: sklo DURAN

Filtračné médium, spekaný filter SIKA 100

 • veľkosť pórov: 100 µm
 • hrúbka: 2 mm
 • materiál: spekaný kov


Meracie rozsahy
 • prietok: 1…10L/h
 • tlak: 2x 0…500mmWC
 • teplota: -10…100°C
 • odmerka
  • 1x 1000 ml, delenie: 10 ml
  • 1x 100 ml, dielka: 2 ml
Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 450x410x1040 mm
Hmotnosť: cca. 13 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vypustiť

Objednávacie číslo: 083.11600

Vedomosti
Základné znalosti
Presakovací tok Pdf
Prehľad produktov
Priesakové prúdenie, prúdenie podzemnej vody a filtrácia: experimentálne jednotky Pdf
Návrh laboratória
Návrh hydrologického laboratória (civilné) Pdf
Návrh laboratória jednotkových operácií Pdf
Návrh laboratória strojárskeho procesu Pdf
Príslušenstvo
CE 116

Objednávacie číslo: 083.11600