Vyberte stranu

HM 141 Hydrografy po zrážkach

HM 141 Hydrografy po zrážkach

 • vplyv zrážok na pôdu
 • odvodnenie pôdy buď drenážnou rúrou alebo drenážnou komorou so sitom
 • zaznamenávanie hydrografov
 • vplyv zadržiavacej nádrže dažďovej vody na hydrograf
 • čas zrážok, čas oneskorenia a čas merania je možné upraviť pomocou samostatných časovačov
 • vplyv zrážok rôzneho trvania alebo intenzity na pôdy s rôznou saturáciou
 • zaznamenávať hydrografy po zrážkach
 • porovnajte prirodzenú drenáž s drenážou cez drenážnu rúrku
 • vplyv zadržiavacej nádrže dažďovej vody na hydrograf

1 tréner
1 sada príslušenstva
1 sada inštruktážneho materiálu

Hydrografy sú dôležitým nástrojom na reprezentáciu hydrologických údajov.

HM 141 sa používa na zavlažovanie pieskového lôžka so zrážkami rôzneho trvania a intenzity. Pomocou rôznych metód odvodnenia je demonštrovaný časový vzťah medzi zrážkami a odvodňovaním.

Súčasťou trenažéra je nádrž s pieskovou náplňou, cez ktorú preteká voda. Voda je privádzaná do nádrže cez zrážacie zariadenie s dvoma dýzami, ktoré je možné nastaviť samostatne pomocou ventilov. Na štúdium rôznych drenáží sa voda odvádza buď drenážnou rúrou alebo drenážnou komorou, ktorá je oddelená od experimentálnej časti sitom.

Odtoková voda je rozdelená do 17 priehľadných komôr. Tým sa v priebehu času vytvorí profil odtoku vody. Hladiny vody sa merajú a zakresľujú do hydrografu.

Na preukázanie oneskorenia drenáže cez zadržiavacie nádrže na dažďovú vodu je možné použiť odkvapkávače.

Prívod vody je riadený ventilom a odčítaný na prietokomere. Časované výboje sa nastavujú pomocou elektronických časovačov.

Objednávacie číslo: 070.14100

Špecifikácia
 1. skúmanie vplyvu zrážok na pôdy
 2. experimentálna nádrž z nehrdzavejúcej ocele s priehľadným krytom proti striekajúcej vode
 3. zrážacie zariadenie s dvoma dýzami, nastaviteľnou oblasťou zrážok a množstvom
 4. čas zrážok je možné nastaviť pomocou solenoidového ventilu s časovačom
 5. distribúcia do 17 komôr pomocou časovača
 6. pojazdná saní rozvádza odtokovú vodu do 17 komôr v meracej nádrži
 7. odtok vody buď cez odnímateľnú odtokovú komoru s jemným sitom alebo cez drenážnu rúrku
 8. samostatné preplachovacie pripojenie pre potrubia
 9. odkvapkávače ako nádrže na zadržiavanie dažďovej vody
 10. rotameter (vstup), ukazovateľ času zrážok, času oneskorenia a času merania
Technické dáta

Experimentálna sekcia

 • objem: 1300x600x200mm
 • max. výška piesku: 185 mm

Zrážacie zariadenie

 • 2 trysky, individuálne nastaviteľné
 • prietok: 1…6,7 l/min, štvorcový vzor striekania
 • zrážky: max. 320 l/h

Odmerná nádrž so 17 komorami

 • objem: 17x0,9L

Časovače

 • zrážky: max. 99 min 59 s
 • čas oneskorenia do začiatku meraní: max. 99 min 59 s
 • čas merania na komoru: max. 99 min 59 s

4 odkvapkávacie misky: 305 x 215 x 55 mm
Oceľová stupnica: 200 mm


Meracie rozsahy
 • prietok: 30…320L/h

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 1600x1000x1475 mm
Hmotnosť: cca. 190 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

vodovodná prípojka, odtok
piesok (zrnitosť: 1…2 mm)

Objednávacie číslo: 070.14100

Vedomosti
Základné znalosti
Presakovací tok Pdf
Prehľad produktov
HM 141 Hydrografy po zrážkach Pdf
Priesakové prúdenie, prúdenie podzemnej vody a filtrácia: experimentálne jednotky Pdf
Návrh laboratória
Návrh hydrologického laboratória (civilné) Pdf
HM 141

Objednávacie číslo: 070.14100