Vyberte stranu

HM 145 Pokročilý hydrologický výskum

HM 145 Pokročilý hydrologický výskum

 • priesakové toky a podzemné vody v pôdach
 • zásobovanie a odvádzanie (podzemných a tečúcich vôd) na veľkej ploche a v jednotlivých bodoch
 • transport sedimentov a prekážky v tečúcich vodách
 • skúmanie prechodných procesov
  • vplyv zrážok rôzneho trvania na prietok
  • skladovacia kapacita pôdy
 • skúmanie ustálených procesov
  • priesakový tok
  • vplyvy studní na hladinu podzemnej vody v priebehu času
 • prietokové správanie riek, prekážky v koryte, transport sedimentov v riekach

1 tréner
1 sada modelov
1 softvér GUNT + kábel USB
1 sada inštruktážneho materiálu

voliteľné

pre diaľkové vzdelávanie
GU 100 Web Access Box
s
Softvér HM 145W Web Access

HM 145 je možné použiť na štúdium priesakov a prietokov podzemných vôd po zrážkach. Ďalej je v kontexte prekážok prúdenia prezentovaný aj transport sedimentov v tokoch riek. Premenlivá hustota zrážok a oblasti a rôzne možnosti zásobovania a odtoku podzemnej vody umožňujú širokú škálu experimentov.

HM 145 obsahuje uzavretý vodný okruh so zásobníkom a čerpadlom. Základným prvkom je pieskom naplnená experimentálna nádrž z nehrdzavejúcej ocele s nastavením sklonu. Na štúdium zrážok je k dispozícii zrážkové zariadenie, ktoré je vybavené časovačom na definovanie časov zrážok. Zrážacie zariadenie pozostáva z dvoch skupín po štyroch dýzach. Voda môže prúdiť dovnútra (podzemná voda) alebo vytekať (odtok) cez dve bočné komory. Experimentálna nádrž je oddelená od komôr jemnými sitami. Na štúdium poklesu podzemnej vody sú k dispozícii dve studne s otvorenými drážkami. Pomocou malej prehrádzky v prívode a odtoku možno vytvoriť tok rieky. Môžu sa vytvárať rôzne hladiny vody. Prívod vody a odtok vody je možné otvárať a zatvárať, čo umožňuje širokú škálu experimentálnych podmienok. Okrem toho tri rôzne modely umožňujú študovať obtekanie prekážok a výsledný transport sedimentov v koryte rieky.

Na dne experimentálnej nádrže sú meracie prípojky na zisťovanie hladín podzemnej vody, ktoré sú zobrazené na 19 trubicových manometroch. Dva prietokomery s rôznymi meracími rozsahmi indikujú prívod do experimentálnej nádrže. Meracia nádrž na odtoku obsahuje meraciu hrádzu na zisťovanie hladiny vody a snímač sily na zisťovanie množstva sedimentu.

Namerané hodnoty sú uvedené na trenažéri. Zároveň je možné namerané hodnoty prenášať aj priamo do PC cez USB . Softvér na zber údajov je súčasťou dodávky.

Objednávacie číslo: 070.14500

Špecifikácia
 1. skúmanie vzťahov zrážok a výtokov, akumulačnej schopnosti pôd, priesakových prietokov, prietokov podzemných vôd a transportu sedimentov
 2. uzavretý vodný okruh
 3. Sklopná experimentálna nádrž z nehrdzavejúcej ocele obsahuje 19 meracích prípojok na detekciu hladiny podzemnej vody, priehľadný kryt proti striekajúcej vode a sitá na oddelenie komôr
 4. 2 jamky s rúrkami s otvoreným švom v experimentálnej nádrži
 5. nastaviteľné zrážacie zariadenie
 6. čas zrážok je možné upraviť pomocou časovača
 7. prívody vody a odtoky je možné zvoliť individuálne
 8. priehľadná odmerná nádrž (prietok) a snímač sily (určenie množstva sedimentu)
 9. 3 modely pre stĺpy: okrúhle, štvorcové, oválne
 10. prístroje: rúrkové manometre (podzemná voda), prietokomer (2x na prívode) a meracia hrádzka v meracej nádrži (1x na odtoku)
 11. Softvér GUNT na zber dát cez USB pod Windows 10
Technické dáta

Experimentálna nádrž, nastavenie sklonu: -1…5%

 • plocha: 2mx1m, hĺbka: 0,2m, max. piesková náplň: 0,3 m 3

Zrážacie zariadenie

 • 8 trysiek, prepínateľné v 4 skupinách po 2 tryskách
 • prietok: 1…4,7 l/min, štvorcový vzor striekania

Pumpa

 • príkon: 0,55kW
 • max. prietok: 1500L/h

Zásobná nádrž, nehrdzavejúca oceľ: 220L


Meracie rozsahy
 • tlak: 19x 0…300mmWC
 • prietok:
  • 0…1050 l/h, 0…320 l/h (prívod vody)
  • 0…1000 l/h (odtok vody)
 • hmotnosť sedimentu: 0…5000 g

230V, 50Hz, 1 fáza
230V, 60Hz, 1 fáza; 120V, 60Hz, 1 fáza
UL/CSA voliteľné

Rozmery a hmotnosť

DxŠxV: 2300x1100x1950 mm
Prázdna hmotnosť: cca. 350 kg

Vyžaduje sa pre prevádzku

sediment: piesok (zrnitosť: 1…2 mm)
Odporúča sa PC s Windows

Objednávacie číslo: 070.14500

Vedomosti
Základné znalosti
Presakovací tok Pdf
Prehľad produktov
Priesakové prúdenie, prúdenie podzemnej vody a filtrácia: experimentálne jednotky Pdf
plagát
Vzdialené vzdelávanie - Softvér schopný siete: pripojenie pre zariadenia s USB portom Pdf
Vzdelávanie na diaľku - GU 100 Web Access Box Pdf
Návrh laboratória
Návrh hydrologického laboratória (civilné) Pdf
Video
dojmy
Snímka obrazovky
Príslušenstvo
HM 145

Objednávacie číslo: 070.14500