Vyberte stranu

PRECHODNÉ DRENÁŽNE PROCESY

PRECHODNÉ DRENÁŽNE PROCESY

Prechodné drenážne procesy sa berú do úvahy napr.:
– pri rozhodovaní o rozmeroch zásobných nádrží
– pri navrhovaní spodných výpustov v priehradách
– pri odtoku vody z nádrže do potrubia
– pri strete dvoch kvapalín s rôznou rýchlosťou