Vyberte stranu

STRATY TLAKU

STRATY TLAKU

Pri prietoku cez zhutnenú vrstvu dochádza k tlakovej strate v dôsledku trenia. Strata tlaku tekutiny prechádzajúcej cez ňu sa okrem iného používa na charakterizáciu fluidných lôžok a náplňových lôžok.